महत्वपूर्ण अद्यावधिक
आप्रवासी परिवार अनुदान

हामी अब आप्रवासी परिवार अनुदान को लागी पूर्व आवेदनहरु स्वीकार गरीरहेका छौं। यदि तपाइँ एक पूर्व आवेदन पेश गर्नुभयो, हामी तपाइँलाई थाहा छ, कहिले, र यदि धन उपलब्ध हुन्छ।

कृपया सम्पर्कमा रहनुहोस्। हामी आप्रवासी परिवारहरु लाई मद्दत गर्न को लागी नयाँ वित्तीय रिकभरी कार्यक्रम को पेशकश जारी राख्नेछौं। यस बीचमा, कृपया हाम्रो निम्न स्रोतहरु उपलब्ध जाँच गर्नुहोस्:

प्रश्नहरू? हामीलाई इमेल गर्नुहोस्

मिशन एसेट फन्ड एक 1०१ सी OR संगठन हो

प्रतिलिपि अधिकार © 2022 Mission Asset Fund। सबै अधिकार सुरक्षित।

Nepali