Lending Circles: आप्रवासीहरूलाई क्रेडिट प्राप्त गर्न मद्दत गर्दै

PRI Square"बैंक खातामा पहुँच गरे पनि आधारभूत चीजहरू पनि ल्याउँदछ, जस्तै ब्याज कमाउने र चेक लेख्ने क्षमता जस्ता। बैंकमा सामेल हुनु वा क्रेडिट कार्ड लिनुको अर्थ पनि payday avoण बेवास्ता गर्नु हो, जुन हाल धेरै गरिब आप्रवासीहरू गर्छन्। यी loansणले अत्यधिक ब्याज दर १०० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि लिन सक्दछ।

जेसन मार्गोलिस द्वारा

थप पढ्नुहोस्

मिशन एसेट फन्ड एक 1०१ सी OR संगठन हो

प्रतिलिपि अधिकार © 2022 Mission Asset Fund। सबै अधिकार सुरक्षित।

Nepali