กองทุนครอบครัวผู้อพยพ

ผู้อพยพหลายล้านคนกำลังทำงานในแนวหน้าของวิกฤต COVID-19 ซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาทุกวันเพื่อให้สังคมของเราดำเนินต่อไป และยังมีผู้อพยพจำนวนมากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง COVID-19 กองทุนตอบสนองอย่างรวดเร็ว กำลังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ครอบครัวผู้อพยพที่ถูกละทิ้งจากความพยายามบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลกลาง ผู้ย้ายถิ่นฐานอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ $500 เพื่อช่วยเหลือครอบคลุมสิ่งที่เร่งรีบที่สุดในชีวิต

หมายเหตุสำคัญ: เนื่องจากเงินทุนที่ จำกัด และความต้องการระดับสูง MAF สามารถให้ทุนได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนเท่านั้น (สองทุนต่อครัวเรือน) หากคุณได้รับทุน MAF ในระหว่างการระบาดโปรดอย่าส่งใบสมัครอื่นเนื่องจากเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ในขณะนี้ ขอขอบคุณที่เข้าใจและขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ COVID-19 ของ MAF เครื่องมือค้นหาทรัพยากร.

คุณสมบัติ

  • ไม่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสอง (Economic Impact Payment) จากรัฐบาลกลาง

  • มีรายได้น้อยกว่า $87,000 หรือรายได้ครัวเรือนรวมต่ำกว่า $174,000 ในปี 2019

  • ประสบปัญหารายได้หยุดชะงักเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  • ยังไม่ได้รับทุนจาก MAF ผ่าน CA College Student Support Fund, LA Young Creatives Fund หรือ Immigrant Families Fund

* ในขณะนี้เนื่องจากมีดอกเบี้ยจำนวนมากเราจึงสามารถอนุมัติผู้สมัครด้วยบริการธนาคารออนไลน์เท่านั้น

กระบวนการ

  • ขั้นตอนที่ 1: สมัครล่วงหน้า - ส่งใบสมัครล่วงหน้าวันนี้

  • ขั้นตอนที่ 2: สมัคร - ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความเป็นธรรมและเงินทุนที่มีอยู่เราอาจเชิญให้คุณส่งใบสมัครทุนเต็มรูปแบบ หากคุณได้รับเชิญคุณจะได้รับอีเมลจาก MAF เพื่อเชิญชวนให้คุณส่งใบสมัครแบบเต็มในพอร์ทัลที่ปลอดภัยของเรา

  • ขั้นตอนที่ 3: การอนุมัติ - หากเราอนุมัติใบสมัครของคุณเราจะฝากเงิน $500 เข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง

MISSION ASSET FUND เป็นองค์กร 501C3

ลิขสิทธิ์© 2020 Mission Asset Fund. สงวนลิขสิทธิ์.

Thai