ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เงื่อนไขการใช้งานแอป MyMAF

อัปเดตเมื่อเดือนสิงหาคม 2563

ข้อกำหนดการใช้งานแอพ MyMAF เหล่านี้ ("ข้อตกลง" นี้) ใช้กับการใช้งานแอพ MyMAF นี้บนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงฟังก์ชั่นใด ๆ ภายในแอพ MyMAF นี้เช่นการเข้าถึงคะแนนเครดิตและข้อมูลโปรแกรมสินเชื่อ MAF (เรียกรวมกันว่า " แอป"). ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง Mission Asset Fund (เรียกรวมกันว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ในแง่หนึ่ง และบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงหรือใช้แอพหรือฟังก์ชั่นใดๆ ของมัน (“คุณ” หรือ “ของคุณ ") ในทางกลับกัน. โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้แอพ

1. เงื่อนไขการใช้งานแอพ

แอพนี้มีให้ภายใต้การยอมรับของคุณโดยไม่มีการแก้ไขข้อตกลงนี้ โดยการเข้าถึงหรือใช้แอพ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจถูกแก้ไขโดยเราเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้โดยไม่มีการแก้ไข แสดงว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้แอพ

เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว คุณเข้าใจและตกลงว่าการเข้าถึงหรือการใช้แอพของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเวลาที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานแอพ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับข้อตกลงนี้ เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล โดยการโพสต์ประกาศบนแอพ และ/หรือโดยวิธีอื่นก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผล นอกจากนี้ เราจะระบุที่ด้านล่างของข้อตกลงนี้ด้วยวันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครั้งล่าสุด คุณควรทบทวนข้อตกลงนี้เป็นประจำเนื่องจากเวอร์ชันที่แก้ไขจะมีผลผูกพันกับคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการเข้าถึงหรือใช้งานแอพของคุณต่อไปหลังจากวันที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. การจำกัดอายุ

ในการเข้าถึงและใช้แอพ คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีอำนาจและสิทธิ์ที่จำเป็นในการทำข้อตกลงนี้

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้และรวบรวมในแอพได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://missionassetfund.org/privacy-policy/ และซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้

4. รหัสผ่านและความปลอดภัย

คุณต้องสร้างบัญชีเพื่อใช้แอปผ่านแอปหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://missionassetfund.org/ เมื่อคุณสร้างบัญชี คุณตกลงที่จะส่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และอัปเดตข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดเป็นครั้งคราว คุณจะถูกขอให้เลือกรหัสผ่านส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้เมื่อคุณสร้างบัญชี หากคุณส่งคำขอชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่สูญหายหรือถูกลืม คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลที่เราจะใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมหรือการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีของคุณและตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่คุณทราบหรือสงสัย คุณตกลงว่าเราอาจส่งคำบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับแอปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือคำบอกกล่าว

5. ใบอนุญาตแบบจำกัด

เราขอมอบสิทธิ์ที่จำกัด เป็นส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วง และเพิกถอนสิทธิ์ในการติดตั้งและใช้แอพตามข้อตกลงนี้ เราสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในแอป และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในแอป ยกเว้นการใช้ตามข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่: (a) คัดลอก แจกจ่ายซ้ำ เผยแพร่ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกส่วน แก้ไข แปล หรือพยายามเข้าถึงหรือใช้ซอร์สโค้ดของแอป (b) ขาย มอบหมาย อนุญาตช่วง โอน แจกจ่าย ให้เช่า หรือให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในแอป (c) ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือหาประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ (d) ใช้แอพในลักษณะที่ห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อตกลงนี้

6. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เนื้อหาและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในหรือผ่านแอพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า รูปภาพ เสียง ข้อความ ซอฟต์แวร์ การออกแบบ และ “รูปลักษณ์และความรู้สึก” ของแอพ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาแอพ”) เป็นทรัพย์สินเฉพาะของเราและผู้ออกใบอนุญาตของเรา เนื้อหาแอปได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเตรียมงานดัดแปลงตาม แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ แสดง ขาย ถ่ายโอน โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ส่ง หรือใช้เนื้อหาแอพในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงไม่มี ข้อจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ถ่ายสำเนา บันทึก หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

7. การส่ง

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและยินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแอป อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งแนวคิด คำแนะนำ ภาพวาด กราฟิก นวัตกรรม แนวคิด คำแนะนำ หรือเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน (“สิ่งที่ส่งมา”) ให้เรา คุณตกลงว่าข้อมูลที่ส่งนั้นไม่เป็นความลับ คุณมอบหมายเนื้อหาที่ส่งมาให้เราโดยไม่มีค่าตอบแทน (หรือคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทน) และตกลงว่าเราอาจเปิดเผย ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ ส่งต่อ ขาย หรือใช้เนื้อหาที่ส่งของคุณเพื่อการค้าหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับคุณ สำหรับการส่งข้อมูลใด ๆ ที่ไม่สามารถมอบให้กับเราได้ตามกฎหมาย คุณให้สิทธิ์อนุญาตแบบไม่จำกัด ถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ เพิกถอนไม่ได้ และทั่วโลกแก่เราในการทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ ส่งต่อ ขาย หรือใช้สิ่งที่คุณส่งมา เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ แก่คุณ

8. พฤติกรรมต้องห้าม

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและจะไม่ (ก) อัปโหลด ส่ง โพสต์ อีเมล หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ในรูปแบบใดๆ บนแอปที่ (i) เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด ฉ้อฉล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย , ข่มขู่ ด่าทอ ก่อกวน ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือใส่ร้าย; (ii) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว; หรือ (iii) มีไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน ไทม์บอมบ์ ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดจังหวะ ขัดขวาง สกัดกั้น เวนคืน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของแอพหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เชื่อมโยงกับแอพ; (b) แก้ไข ลบ หรือปลอมแปลงการแสดงที่มาหรือการกำหนดกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของแอพหรือเนื้อหาแอพ (c) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเรา หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ (d) พยายามไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้เข้าถึงแอพหรือบัญชีหรือข้อมูลของบุคคลอื่นบนหรือผ่านแอพโดยไม่ได้รับอนุญาต; (จ) ใช้หุ่นยนต์ สเครปเปอร์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใดหรือกระบวนการแบบแมนนวลเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกแอพหรือเนื้อหาแอพใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา; (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้แอปโหลดมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือเกินสัดส่วน; (g) ดำเนินการใด ๆ ที่สร้างความรับผิดให้กับเราหรือทำให้เราสูญเสียบริการใด ๆ ของพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของเรา; หรือ (ซ) ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ หรือที่ละเมิดข้อตกลงนี้

9. แอปพลิเคชันและเว็บไซต์อื่นๆ

แอพอาจมีลิงค์หรือตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยเรา (“แอพของบุคคลที่สาม”) คุณอาจสามารถลงชื่อเข้าใช้แอพของบุคคลที่สามจากแอพและแบ่งปันข้อมูลแอพของคุณกับแอพของบุคคลที่สาม คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ ไปยังแอปของบุคคลที่สามได้จากแอป รวมถึงไซต์โซเชียลมีเดีย เราไม่มีอำนาจควบคุมแอพของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล การทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาของแอพของบุคคลที่สามดังกล่าว แม้ว่าคุณจะเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลจากแอพกับแอพของบุคคลที่สามดังกล่าวก็ตาม การใช้แอพของบุคคลที่สามอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของแอพของบุคคลที่สาม และคุณควรอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้แอพของบุคคลที่สาม เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยว่าเรารับรองแอปของบุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันตัวเองและอุปกรณ์ของคุณจากไวรัส เวิร์ม และเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือทำลายล้างอื่นๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผ่านแอปของบุคคลที่สาม เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่ออันตรายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้แอพของบุคคลที่สาม

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณตกลงว่าการใช้แอป และอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับแอปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับแอป ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว แอปมีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใดๆ ของสินค้า กรรมสิทธิ์ ความเพลิดเพลินแบบเงียบๆ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากเราหรือที่หรือผ่านแอป จะสร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราไม่รับประกันว่าแอปจะตอบสนองความต้องการของคุณ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันหรือทันเวลา ไม่มีการรบกวน ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าแอปจะปราศจากข้อบกพร่อง ไวรัส การทำงานผิดพลาด หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายซึ่งอาจสร้างความเสียหายหรืออนุญาตการเข้าถึงอุปกรณ์หรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยข้อมูลหรือความคิดที่มีอยู่ แนะนำ หรืออ้างอิงที่หรือผ่านแอปหรือโดยการพึ่งพาของคุณ ข้อมูลหรือแนวคิดดังกล่าว


11. ข้อจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ไม่ว่าเราหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ สมาชิก พนักงาน ตัวแทน หรือตัวแทน (หรือผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง) จะต้องรับผิดในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ สำหรับความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษหรือผลที่ตามมาซึ่งเป็นผลมาจากแอปหรือการใช้งาน การพยายามใช้หรือการไม่สามารถใช้แอป รวมถึงการสูญเสียรายได้ ข้อมูลสูญหาย อุปกรณ์เสียหายหรือสิ่งไม่มีตัวตนอื่นๆ แม้ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อน คำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณตกลงว่าความรับผิดทั้งหมดของเราสำหรับความเสียหาย โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินการ จะไม่เกินจำนวนเงินรวมจริง (หากมี) ที่เราได้รับจากคุณเพื่อเข้าถึงแอป หรือหากมากกว่านั้น $100 ข้อจำกัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้แม้ว่าการแก้ไขที่ระบุไว้ข้างต้นจะล้มเหลวจากวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ก่ออันตราย และปลดเรา บริษัทสาขาของเรา และเจ้าหน้าที่ กรรมการ กรรมการ สมาชิก พนักงาน ตัวแทน ตัวแทน (และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง) จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (i) การเข้าถึง การใช้งาน การพยายามใช้ การไม่สามารถใช้หรือการใช้แอพในทางที่ผิดของคุณ; (ii) การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้; (iii) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว; หรือ (iv) การเรียกร้องใด ๆ ที่การใช้แอพของคุณสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่สาม

13. อนุญาโตตุลาการ

การโต้เถียง การอ้างสิทธิ์ การโต้แย้ง หรือข้อพิพาทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือแอพ (แต่ละรายการเรียกว่า "การอ้างสิทธิ์") จะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย การตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะได้รับการพิจารณาและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว และส่งสำหรับอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“กฎของ AAA”) อนุญาโตตุลาการที่กำหนดไว้ในที่นี้จะใช้แทนการดำเนินการทางแพ่งใดๆ และคำตัดสินใดๆ ที่เกิดจากการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคู่กรณี และอาจถูกบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจ คู่สัญญาตกลงว่าการอนุญาโตตุลาการจะถูกเก็บเป็นความลับและการมีอยู่ของกระบวนการพิจารณาและองค์ประกอบใดๆ ของกระบวนการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำให้การ คำให้การ บทสรุป หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งหรือแลกเปลี่ยน และคำให้การหรือการยื่นด้วยปากเปล่าและรางวัลอื่นๆ) จะไม่ ได้รับการเปิดเผยนอกเหนือจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่กฎหมายอาจกำหนดไว้ในกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการหรือตามกฎและข้อบังคับการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของอนุญาโตตุลาการแต่ละครั้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ ค่าห้องประชุม ค่าถอดเทปนักข่าวศาล และค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงกัน จะต้องตกเป็นของฝ่ายที่อนุญาโตตุลาการตัดสินว่าไม่มีอำนาจเหนือกว่าในการดำเนินการดังกล่าว หรือรับผิดชอบโดยฝ่ายที่เท่าเทียมกันโดยอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายหากอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าไม่มีฝ่ายใดชนะ

แม้จะมีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ขัดแย้งกัน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือคำสั่งห้ามเบื้องต้นจากศาลที่มีเขตอำนาจในเขตซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อใดก็ได้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในทันทีและไม่สามารถแก้ไขได้ ความสูญเสียหรือความเสียหายชั่วคราว, อยู่ระหว่างรอการตัดสินของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคุณธรรมสูงสุดของข้อเรียกร้องใดๆ

ทั้งคุณและเราไม่สามารถดำเนินการในฐานะตัวแทนกลุ่มหรือทนายความส่วนตัว หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใดๆ การเรียกร้องไม่สามารถตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือแบบตัวแทน อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินได้เฉพาะข้อเรียกร้องของคุณและ/หรือของเราเท่านั้น อนุญาโตตุลาการไม่อาจรวมหรือเข้าร่วมการเรียกร้องของบุคคลอื่นหรือฝ่ายที่อาจมีตำแหน่งใกล้เคียงกัน

หากพบว่าบทบัญญัติใดในมาตรา 13 นี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติเฉพาะนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้และจะถูกตัดขาด แต่ส่วนที่เหลือของมาตรา 13 นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของข้อกำหนดใดๆ ของมาตรา 13 นี้จะไม่มีผลหรือบังคับใช้ได้ เว้นแต่จะบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยฝ่ายที่สละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่เป็นการสละสิทธิ์หรือส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นใดของข้อตกลงนี้ ส่วนที่ 13 นี้จะคงอยู่ต่อไปเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราสิ้นสุดลง

ข้อตกลงนี้ระบุว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดระหว่างคุณและเราจะได้รับการแก้ไขโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน คุณจึงสละสิทธิ์ในการขึ้นศาลเพื่อยืนยันหรือปกป้องสิทธิ์ของคุณ คุณยังสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือนำการดำเนินการแบบกลุ่ม สิทธิ์ของคุณจะถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการเป็นกลางและไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน

หากมีการเรียกร้องเกิดขึ้นและหากบทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการในที่นี้ไม่มีผลบังคับใช้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือในกรณีใด ๆ ของการฟ้องร้องระหว่างคุณกับเราคู่สัญญาตกลงว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ของคดีใด ๆ จะเป็นเฉพาะในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางซึ่งนั่งอยู่ใน เคาน์ตี้ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนีย

14. เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้แสดงถึงข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้แอพ และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับเราในเรื่องดังกล่าว หากพบว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดขาดจากส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดหรือการผิดนัดใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือที่ตามมา ความล้มเหลวของเราในการยืนยันหรือบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเหล่านั้นหรือสิทธิ์ใด ๆ ของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 9 ข้างต้น ไม่มีข้อความใดในเอกสารฉบับนี้ที่มุ่งหมายหรือจะไม่ถือว่าเป็นการให้สิทธิ์หรือการเยียวยาแก่บุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ได้รับความยินยอมหรือการบอกกล่าว ในการโอน มอบหมาย ให้อนุญาตช่วง หรือจำนำแอปหรือข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ คุณไม่สามารถมอบหมาย อนุญาตช่วง หรือโอนสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าในลักษณะใด หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น

เราอาจแก้ไขหรือยุติแอปหรือยุติหรือจำกัดการเข้าถึงแอปของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว