ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เพื่อนบ้านปรากฏตัวขึ้น

Neighbors Showing Up: The Story of the San Mateo County Immigrant Relief Fund

ชุมชนจะดีที่สุดเมื่อเพื่อนบ้านแสดงออกอย่างมีความหมายด้วยความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน