ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความเสมอภาคและการรวมกันในระบบเศรษฐกิจเทคโนโลยี

José Quiñonez เน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมผู้อพยพที่ยากจนโดยตรง ซึ่งการเงิน ภาษา และความผูกพันในครอบครัวแผ่ขยายข้ามพรมแดนและวัฒนธรรมของประเทศ

โดย MasterCard และ New Deeply

อ่านเพิ่มเติม