ความเสมอภาคและการรวมกันในระบบเศรษฐกิจเทคโนโลยี

José Quiñonez เน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการส่งเสริมผู้อพยพที่ยากจนโดยตรง ซึ่งการเงิน ภาษา และความผูกพันในครอบครัวแผ่ขยายข้ามพรมแดนและวัฒนธรรมของประเทศ

โดย MasterCard และ New Deeply

อ่านเพิ่มเติม

MISSION ASSET FUND เป็นองค์กร 501C3

ลิขสิทธิ์ © 2022 Mission Asset Fund. สงวนลิขสิทธิ์.

Thai