Lending Circles: ช่วยให้ผู้อพยพได้รับเครดิต

PRI Square“การเข้าถึงบัญชีธนาคารยังนำมาซึ่งสิ่งพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการรับดอกเบี้ยและการเขียนเช็ค การเข้าร่วมธนาคารหรือการออกบัตรเครดิตอาจหมายถึงการหลีกเลี่ยงสินเชื่อเงินสดล่วงหน้า ซึ่งผู้อพยพที่ยากจนจำนวนมากในปัจจุบันทำอยู่ เงินกู้เหล่านี้สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกิน 100 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น”

โดย Jason Margolis

อ่านเพิ่มเติม

MISSION ASSET FUND เป็นองค์กร 501C3

ลิขสิทธิ์ © 2022 Mission Asset Fund. สงวนลิขสิทธิ์.

Thai