ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Mission Asset Fund และการเงินระดับรากหญ้า

” คุณคงเคยอ่านเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเมืองซานฟรานซิสโกที่กำลังถูกทำลายโดยการแบ่งพื้นที่และความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ แต่ความคิดริเริ่มระดับรากหญ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่บางอย่างกำลังทำให้ครอบครัวผู้อพยพและละแวกใกล้เคียงมีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยการให้ความช่วยเหลือหรือให้ยืมเงินแก่พวกเขา และช่วยให้พวกเขาไล่ตามความฝัน Mission Asset Fund ได้ทำงานร่วมกับชุมชนลาตินในซานฟรานซิสโกเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงสินเชื่อที่ไม่มีต้นทุน โดยอิงจากระบบวงเงินกู้แบบเดิมๆ หรือที่เรียกว่า tandas”

โดย Michelle Chen

อ่านเพิ่มเติม