Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
A Tale of Two Recoveries

Isang Kuwento ng Dalawang Pagbawi: Kung Paano Nakaligtas ang mga Pamilyang Imigrante sa COVID-19

Lately, naririnig na natin sa balita kung gaano karami Ang mga sambahayan sa Amerika ay higit na gumaganda sa pananalapi ngayon kaysa noong bago ang pandemya ng COVID-19. Mula sa stimulus checks at unemployment insurance hanggang sa pinalawak na Child Tax Credit, ang federal COVID-19 relief ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga pamilya na mabuhay, at maging sa pagpapabuti ng kanilang pinansyal na katayuan.

Ngunit ang larawang ito ay nakakaligtaan ng isa pang hindi gaanong kilalang kuwento ng pagbawi: ang karanasan ng mga pamilyang imigrante na hindi kasama sa federal pandemic relief. 

Noong Disyembre 2, 2021, nagsama-sama tayo upang iangat ang mga kuwento at karanasan ng mga pamilyang imigrante na naiwan. Nagmuni-muni kami sa mga kasosyo at tinanong ang aming sarili, paano natin matutulungan ang mga pamilyang imigrante na muling buuin ang kanilang buhay pinansyal? Panoorin ang recording sa ibaba.

11.5 milyong imigrante at kanilang mga pamilya ang tinanggihan ng federal COVID-19 relief.

"Bilang isang undocumented na tao na nag-file ng aking mga buwis sa loob ng labindalawang taon, mahirap tanggapin na sa mga oras na nahihirapan kami, wala kaming natatanggap na kahit ano.”—Juan, Immigrant Families Fund recipient

Ang mga imigrante ay matagal nang hindi kasama sa social safety net ng bansang ito. Sa kabila ng pagbabayad bilyun-bilyong buwis sa pederal bawat taon, ang mga hindi dokumentadong imigrante ay nananatiling hindi karapat-dapat para sa halos lahat ng mga proteksyong pederal, mula sa segurong pangkalusugan hanggang sa mga subsidyo sa pagkain at pabahay.

Sa panahon ng pandemya, tatlo sa apat na undocumented na imigrante ang tumugon sa mga mahahalagang tungkulin sa frontline, na itinaya ang kanilang sariling buhay upang matulungan tayong mapakain, ligtas, at malusog. Gayunpaman, kahit na sila ay lumakad para sa bansa, sila ay nanatiling hindi kasama sa pederal na kaluwagan. Ito ay tinatayang isang imigrante na pamilya ng apat ay tinanggihan pataas ng $11,400. Kung wala ang kritikal na suportang ito, ang buhay ng mga pamilyang imigrante ay nagkaroon ng matinding pagtama. 

Mahalaga, hindi nakikita, at hindi kasama. 

Gumuhit sa ating walang kapantay survey ng higit sa 11,000 imigrante hindi kasama sa federal relief, nakakuha kami ng tapat at masakit na pagtingin sa kung paano nakaligtas ang mga pamilyang imigrante.  

Kung walang social safety net na mababalikan, maraming imigrante ang walang pagpipilian kundi ang magpakita para sa trabaho. Ang mga gastos para sa mga manggagawa sa frontline ay napakalaki: hindi lamang inilagay ng mga manggagawa sa panganib ang kalusugan ng kanilang mga pamilya, ngunit ang mga nagkasakit ay nahaharap sa isang pababang spiral ng kahirapan sa pananalapi.

Ang mga pamilya kung saan ang isang miyembro ay nagkasakit ng COVID-19 ay hindi lamang mas malamang na mawalan ng kita at mahuhuli sa mga bayarin kaysa sa mga sambahayan kung saan walang nagkasakit, ngunit sila ay mas malamang na maharap sa mga parusa, ipasara ang kanilang mga kagamitan, at mapaalis. .

Maraming mga pamilyang imigrante ang pumasok sa krisis na may limitadong pag-access at kakaunting pagpipilian sa pananalapi. Ang mga pamilyang hindi nakikita sa pormal na sistema ng pananalapi bago ang COVID-19?walang Social Security Number o Tax ID? ay mas malamang na magkaroon ng mga checking account o credit card.

At sa mas kaunting mga diskarte sa pananalapi, ang mga pamilyang ito ay nagkaroon ng mas kaunting mga pagpipilian upang magamit sa panahon ng COVID-19. Sa katunayan, nakita namin na ang mga imigrante na may Tax ID ay 45% na mas malamang na magbayad nang buo sa kanilang mga buwanang bayarin kaysa sa mga imigrante na walang Tax ID. 

Kaya paano nabuhay ang mga pamilya sa isang sistema na itinuturing silang mahalaga at hindi nakikita? Marami ang nawalan, dahil 6 sa 10 pamilya ang nag-ulat na hindi matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa kabila ng mga sakripisyong ito, maraming pamilya pa rin ang nabaon sa utang. Sa lalim ng pandemya, ang mga pamilyang nahuli ay nag-ulat na mayroong $2,000 na hindi pa nababayarang mga bayarin, na kumakatawan sa utang ng zombie na dadalhin ng mga pamilya kahit sa pagbawi.

Ang aming mga panawagan sa pagkilos.

So, saan tayo pupunta dito?

Inimbitahan namin ang mga tagapagtaguyod at practitioner na pag-usapan kung paano kami maaaring magpakita, gumawa ng higit pa, at gumawa ng mas mahusay. Sa kabuuan, narinig namin na habang ginagawa ang mga hakbang upang tulungan ang mga tao na muling buuin, mas maraming kailangang mangyari para sa isang tunay na patas at napapabilang na pagbawi.

A Tale of Two Recoveries, webinar panelists

MAGPAKITA: Gumawa ng mga patakarang kasama ang lahat ng mga imigrante. Ang pederal na pamahalaan ay nagtakda ng isang mapanirang pamarisan ng pagbubukod ng mga imigrante mula sa mga kritikal na patakaran sa social safety net. Gayunpaman, may mga pagpipilian na maaari naming gawin sa estado at lokal na antas upang makatulong na mag-alok ng kaluwagan sa mga mapagkukunan na mayroon kami ngayon. Ang patakaran ay isang pagpipilian, at nasa ating kapangyarihan na isulong ang higit pang mga inklusibong proteksyon at serbisyo para sa lahat ng mga imigrante sa lahat ng antas ng pamahalaan.

GAWIN PA: Alisin ang mga structural barrier. Kung walang legal na katayuan, ang mga imigrante ay patuloy na naiiwan sa mga kritikal na mapagkukunan na maaaring makatulong sa kanilang muling pagtatayo. Ngunit mas malalim ang pagiging naa-access: mula sa wika hanggang sa mga hadlang sa teknolohiya, kailangan nating tiyakin na ang mga programa at serbisyo ay inihahatid sa wika, sa kultura, at sa mga paraan na nakakatulong sa mga pamilya na gumamit ng mga mapagkukunan kapag kailangan nila ang mga ito.

GAWIN MO: Magkasamang baguhin ang mga mindset. Mula sa mga relief package para sa COVID-19 hanggang sa lumalagong pagkilala na ang pagbibigay sa mga tao ng pera ay gumagana, hinihikayat kami ng pag-unlad na ginawa upang mas mahusay na suportahan ang mga tao sa mga margin. Ngunit kailangan natin ng higit pang mga kaalyado sa laban na ito upang makabuo tayo ng mga sistema na lumikha ng mas pantay na mga landas ng pagkakataon. Kapag ginamit natin ang ating kolektibong kapangyarihan, makakalikha tayo ng pangmatagalang pagbabago.

Alam namin na ang trabaho ay malayong matapos.

Napakatagal nang hindi kasama ang mga imigrante sa mga sistema ng suporta ng ating bansa, at pinalala lang ng COVID-19 ang marami sa mga kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay na ito. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang ating trabaho kaysa dati.

Kapag tumitingin tayo sa unahan, nakaangkla tayo sa paalala ni José: “Kailangan nating umasa sa isa't isa para panatilihing buo ang ating sarili at panatilihing masigla. Hindi namin maaaring hayaan ang pagkawasak ng aming katotohanan na maabutan ang aming mga espiritu. Sama-sama, nang may paggalang at pagkakaisa, matutulungan natin ang mga pamilyang imigrante na muling buuin ang kanilang buhay pinansyal nang may dignidad.