Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

May-akda: Rocio Rodarte

Isang Kuwento ng Dalawang Pagbawi: Kung Paano Nakaligtas ang mga Pamilyang Imigrante sa COVID-19

Lately, naririnig na natin sa balita kung gaano karami Ang mga sambahayan sa Amerika ay higit na gumaganda sa pananalapi ngayon kaysa noong bago ang pandemya ng COVID-19. Mula sa stimulus checks at unemployment insurance hanggang sa pinalawak na Child Tax Credit, ang federal COVID-19 relief ay may mahalagang papel sa pagtulong sa mga pamilya na mabuhay, at maging sa pagpapabuti ng kanilang pinansyal na katayuan.

Ngunit ang larawang ito ay nakakaligtaan ng isa pang hindi gaanong kilalang kuwento ng pagbawi: ang karanasan ng mga pamilyang imigrante na hindi kasama sa federal pandemic relief. 

Noong Disyembre 2, 2021, nagsama-sama tayo upang iangat ang mga kuwento at karanasan ng mga pamilyang imigrante na naiwan. Nagmuni-muni kami sa mga kasosyo at tinanong ang aming sarili, paano natin matutulungan ang mga pamilyang imigrante na muling buuin ang kanilang buhay pinansyal? Panoorin ang recording sa ibaba.

11.5 milyong imigrante at kanilang mga pamilya ang tinanggihan ng federal COVID-19 relief.

"Bilang isang undocumented na tao na nag-file ng aking mga buwis sa loob ng labindalawang taon, mahirap tanggapin na sa mga oras na nahihirapan kami, wala kaming natatanggap na kahit ano.”—Juan, Immigrant Families Fund recipient

Ang mga imigrante ay matagal nang hindi kasama sa social safety net ng bansang ito. Sa kabila ng pagbabayad bilyun-bilyong buwis sa pederal bawat taon, ang mga hindi dokumentadong imigrante ay nananatiling hindi karapat-dapat para sa halos lahat ng mga proteksyong pederal, mula sa segurong pangkalusugan hanggang sa mga subsidyo sa pagkain at pabahay.

Sa panahon ng pandemya, tatlo sa apat na undocumented na imigrante ang tumugon sa mga mahahalagang tungkulin sa frontline, na itinaya ang kanilang sariling buhay upang matulungan tayong mapakain, ligtas, at malusog. Gayunpaman, kahit na sila ay lumakad para sa bansa, sila ay nanatiling hindi kasama sa pederal na kaluwagan. Ito ay tinatayang isang imigrante na pamilya ng apat ay tinanggihan pataas ng $11,400. Kung wala ang kritikal na suportang ito, ang buhay ng mga pamilyang imigrante ay nagkaroon ng matinding pagtama. 

Mahalaga, hindi nakikita, at hindi kasama. 

Gumuhit sa ating walang kapantay survey ng higit sa 11,000 imigrante hindi kasama sa federal relief, nakakuha kami ng tapat at masakit na pagtingin sa kung paano nakaligtas ang mga pamilyang imigrante.  

Kung walang social safety net na mababalikan, maraming imigrante ang walang pagpipilian kundi ang magpakita para sa trabaho. Ang mga gastos para sa mga manggagawa sa frontline ay napakalaki: hindi lamang inilagay ng mga manggagawa sa panganib ang kalusugan ng kanilang mga pamilya, ngunit ang mga nagkasakit ay nahaharap sa isang pababang spiral ng kahirapan sa pananalapi.

Ang mga pamilya kung saan ang isang miyembro ay nagkasakit ng COVID-19 ay hindi lamang mas malamang na mawalan ng kita at mahuhuli sa mga bayarin kaysa sa mga sambahayan kung saan walang nagkasakit, ngunit sila ay mas malamang na maharap sa mga parusa, ipasara ang kanilang mga kagamitan, at mapaalis. .

Maraming mga pamilyang imigrante ang pumasok sa krisis na may limitadong pag-access at kakaunting pagpipilian sa pananalapi. Ang mga pamilyang hindi nakikita sa pormal na sistema ng pananalapi bago ang COVID-19?walang Social Security Number o Tax ID? ay mas malamang na magkaroon ng mga checking account o credit card.

At sa mas kaunting mga diskarte sa pananalapi, ang mga pamilyang ito ay nagkaroon ng mas kaunting mga pagpipilian upang magamit sa panahon ng COVID-19. Sa katunayan, nakita namin na ang mga imigrante na may Tax ID ay 45% na mas malamang na magbayad nang buo sa kanilang mga buwanang bayarin kaysa sa mga imigrante na walang Tax ID. 

Kaya paano nabuhay ang mga pamilya sa isang sistema na itinuturing silang mahalaga at hindi nakikita? Marami ang nawalan, dahil 6 sa 10 pamilya ang nag-ulat na hindi matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa kabila ng mga sakripisyong ito, maraming pamilya pa rin ang nabaon sa utang. Sa lalim ng pandemya, ang mga pamilyang nahuli ay nag-ulat na mayroong $2,000 na hindi pa nababayarang mga bayarin, na kumakatawan sa utang ng zombie na dadalhin ng mga pamilya kahit sa pagbawi.

Ang aming mga panawagan sa pagkilos.

So, saan tayo pupunta dito?

Inimbitahan namin ang mga tagapagtaguyod at practitioner na pag-usapan kung paano kami maaaring magpakita, gumawa ng higit pa, at gumawa ng mas mahusay. Sa kabuuan, narinig namin na habang ginagawa ang mga hakbang upang tulungan ang mga tao na muling buuin, mas maraming kailangang mangyari para sa isang tunay na patas at napapabilang na pagbawi.

A Tale of Two Recoveries, webinar panelists

MAGPAKITA: Gumawa ng mga patakarang kasama ang lahat ng mga imigrante. Ang pederal na pamahalaan ay nagtakda ng isang mapanirang pamarisan ng pagbubukod ng mga imigrante mula sa mga kritikal na patakaran sa social safety net. Gayunpaman, may mga pagpipilian na maaari naming gawin sa estado at lokal na antas upang makatulong na mag-alok ng kaluwagan sa mga mapagkukunan na mayroon kami ngayon. Ang patakaran ay isang pagpipilian, at nasa ating kapangyarihan na isulong ang higit pang mga inklusibong proteksyon at serbisyo para sa lahat ng mga imigrante sa lahat ng antas ng pamahalaan.

GAWIN PA: Alisin ang mga structural barrier. Kung walang legal na katayuan, ang mga imigrante ay patuloy na naiiwan sa mga kritikal na mapagkukunan na maaaring makatulong sa kanilang muling pagtatayo. Ngunit mas malalim ang pagiging naa-access: mula sa wika hanggang sa mga hadlang sa teknolohiya, kailangan nating tiyakin na ang mga programa at serbisyo ay inihahatid sa wika, sa kultura, at sa mga paraan na nakakatulong sa mga pamilya na gumamit ng mga mapagkukunan kapag kailangan nila ang mga ito.

GAWIN MO: Magkasamang baguhin ang mga mindset. Mula sa mga relief package para sa COVID-19 hanggang sa lumalagong pagkilala na ang pagbibigay sa mga tao ng pera ay gumagana, hinihikayat kami ng pag-unlad na ginawa upang mas mahusay na suportahan ang mga tao sa mga margin. Ngunit kailangan natin ng higit pang mga kaalyado sa laban na ito upang makabuo tayo ng mga sistema na lumikha ng mas pantay na mga landas ng pagkakataon. Kapag ginamit natin ang ating kolektibong kapangyarihan, makakalikha tayo ng pangmatagalang pagbabago.

Alam namin na ang trabaho ay malayong matapos.

Napakatagal nang hindi kasama ang mga imigrante sa mga sistema ng suporta ng ating bansa, at pinalala lang ng COVID-19 ang marami sa mga kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay na ito. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang ating trabaho kaysa dati.

Kapag tumitingin tayo sa unahan, nakaangkla tayo sa paalala ni José: “Kailangan nating umasa sa isa't isa para panatilihing buo ang ating sarili at panatilihing masigla. Hindi namin maaaring hayaan ang pagkawasak ng aming katotohanan na maabutan ang aming mga espiritu. Sama-sama, nang may paggalang at pagkakaisa, matutulungan natin ang mga pamilyang imigrante na muling buuin ang kanilang buhay pinansyal nang may dignidad.

Ang SB 1157 ay Naging Batas: Panukalang Batas sa Pag-uulat ng Unang Pambansa sa California

Ngayong taglagas, pumirma si Gobernador Gavin Newsom Bill ng Senado ng California (SB) 1157, na lumilikha ng isang makasaysayang bagong avenue ng mga pagkakataon sa pagbuo ng credit para sa mga pamilyang may mababang kita sa estado. Sa oras na napakaraming kabahayan ang nagpupumilit na makamit ang kanilang mga pangangailangan sa gitna ng isang pandemya at pag-urong, nag-aalok ang batas na ito ng isang lifeline ng pagbuo ng kredito. May-akda ni Steven Branford (D-Gardena), bibigyan ng bagong batas ang mga nangungupahan na naninirahan sa subsidized na pabahay ng isang pagkakataon na maulat ang kanilang mga pagbabayad sa renta sa pangunahing mga tanggapan ng kredito, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy na ligtas na magtayo ng kredito kahit na matapos ang krisis na ito.

Itinaguyod ng MAF ang SB 1157, sa pakikipagsosyo sa Credit Builders Alliance at Prosperity Ngayon, sapagkat naniniwala kami sa pangmatagalang epekto na maaaring magkaroon ng pag-uulat ng renta sa pagtulong sa maraming mga taga-California na maitaguyod o buuin ang kanilang mga marka sa kredito. Sa loob ng higit sa 15 taon, pinangunahan namin ang pagsingil na ilabas ang mga pamayanan na may mababang kita at mga imigrante mula sa mga anino sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga hindi tradisyunal na landas sa mga pagkakataon sa pagbuo ng kredito. Mula sa Lending Circles sa AY-896-SB, Ang MAF ay patuloy na nagsikap na hindi lamang matugunan ang mga tao kung nasaan sila sa kanilang mga paglalakbay sa pananalapi, ngunit maiangat ang mga diskarte na kinikilala ang kanilang mga lakas at tulungan silang makilahok sa pangunahing pinansyal na may banal. Sa pamamagitan ng SB 1157, patuloy kaming kumikilos sa isang pangitain ng paggalang sa mabubuting kasanayan na nagaganap na sa pamamagitan ng pormal na pagkilala sa kanila at pagtaas ng mga ito sa pangunahing.

Higit sa Ang 45% ng mga taga-California ay nagrenta ng kanilang tirahan, at hindi tulad ng mga nagmamay-ari ng bahay na maaaring bumuo ng kredito sa pamamagitan ng kanilang mga pagbabayad ng mortgage, ang mga nangungupahan ay hindi maaaring gumawa ng pareho kahit na sa pagbabayad ng on-time na pagbabayad.

Ang pagkabigo na magbayad ng renta, gayunpaman, ay may negatibong epekto sa marka ng kredito ng isang nangungupahan. Nang walang disenteng marka ng kredito, ang mga nangungupahan ay maiiwan sa mahahalagang serbisyo, tulad ng mga pautang para sa pagbili ng bahay, pagkuha ng pangunahing mga serbisyo sa utility o mga plano sa cell phone, at pagkuha ng mga credit card. Bilang isang resulta ng kasalukuyang hindi pantay na mga kasanayan sa pag-uulat ng kredito, ang mga nangungupahan ay pitong beses na mas malamang na magkaroon ng isang kaunting kasaysayan ng kredito na itinuturing na hindi nakakakuha ng mga bureaus ng kredito kumpara sa mga may-ari ng bahay. Ang mga hadlang sa pera at pang-logistikong nauugnay sa mga kinakailangan sa pag-uulat ay madalas na pinanghihinaan ng loob ang mga landlord mula sa pagsusumite ng buong kasaysayan ng pagbabayad ng pag-upa sa mga bureaus sa kredito. Gayunpaman, ang katibayan sa data ng pag-uulat ng renta nagpapakita ng malinaw at pare-pareho na mga resulta: ang buong pag-uulat ng renta ay may kritikal na papel sa pagtulong sa mga taong walang marka sa kredito na magtatag ng isa at makakatulong sa mga may mababang marka na mapabuti ang kanila.

Ang pag-uulat ng pag-uupahan sa pangunahing mga tanggapan ng kredito ay mag-aalok ng mga nangungupahang mababa ang kita ng isang pagkakataon upang bumuo ng kredito bilang isang pinansyal na pag-aari habang tinutulungan silang magtayo muli para sa isang mundo na pagkatapos ng pandemya.

Ang SB 1157 ay iniakma sa mga nangungupahan na malamang na makatanggap ng pinakamalaking pakinabang mula sa pagtataguyod o pagpapabuti ng kanilang mga marka sa kredito. Nag-aalok ito ng una sa uri ng solusyon nito upang magrenta ng mga pagkakaiba sa pag-uulat ng kredito, pagbubukas ng mga linya ng pag-access sa pagbuo ng credit para sa mga nangungupahan na naninirahan sa subsidized na pabahay at binibigyan sila ng pagkakataon na makapasok o manatili sa pangunahing pinansiyal sa panahon ng pandemikong ito. Alinsunod sa aming mga halaga, natutugunan ng panukalang batas na ito ang mga tao kung nasaan sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga nangungupahan ng mga tool sa pananalapi na kailangan nila upang magamit ang mga ito sa kanilang sariling oras at sa loob ng kanilang sariling konteksto.

Ang pagkakaroon ng mabuting kredito ay isang pag-aari na kailangang malinang at mapanatili, lalo na sa panahon ng hindi inaasahang pagkabigla sa pananalapi kung saan ang mga pamilyang may mababang kita ay malamang na masaktan.

Ang buhay sa pananalapi ng mga tao ay nalutas ng COVID-19. Sa isang estado kung saan mayroon nang napakalaking kakulangan ng abot-kayang mga bahay sa pag-upa at kung saan naroon ang dumaraming bilang ng mga nangungupahan peligro ng pagpapaalis dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, ang mga pamilya na mababa ang kita ng California ay hindi dapat na magdala ng malaking pinsala sa pandemikong ito. Ang pamumuhay ng mga tao ay patuloy na nasa linya, at ang SB 1157 ay maaaring bigyan ang mga nangungupahan na may mababang kita na isang pagkakataon upang mapanatili ang ilang pagkakahawig ng isang pang-pinansyal na panuntunan sa patuloy na pagharap sa mga hadlang sa pagbuo ng mga asset. Papayagan ng bagong batas na ito ang mga California na mababa ang kita na huwag hayaan ang kanilang mga kasaysayan sa kredito na mahulog sa mga bitak, na magbibigay sa kanila ng isang pagkakataon sa pakikipaglaban sa paggaling ng pandemikong ito.

Mula sa direktang lunas sa mga pagbabago sa systemic na malawak na estado, patuloy kaming inuuna ang mga kliyente ng mga produkto at patakaran na inirerekumenda namin. Sa SB 1157, isa pa kaming hakbang na malapit sa pagkakaloob ng mga pamayanan na may mababang kita at imigrant na pinaghahatid namin ng access sa mga tool na kailangan nila upang madagdagan ang kanilang kagalingang pampinansyal.

Kuwento ni Taryn: Paghahanap ng Pagbabago sa Kawalang-katiyakan

Ang magnetikong personalidad at nakakahawang taryn ni Taryn Williams ay madaling mapagtagumpayan ang monotony ng karaniwang tawag sa video conference na naging pamilyar sa marami sa atin. Isang full-time na mag-aaral sa California State University Long Beach at ina ng limang taong gulang na kambal na sina Isaiah at McKayla, si Taryn ay hindi pamilyar sa mga hamon ng isang mabibigat na karga sa ilalim ng mga pagsubok. Habang kumakain siya ng tanghalian sa aming pag-uusap sa video, tuwang-tuwa siyang pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang Executive internship sa Target ngayong tag-init. Sumandal siya upang ipakita sa akin ang kanyang naka-pack na kalendaryong naka-code ng kulay na puno ng mga takdang-aralin sa thesis, mga pagsubok sa kasanayan sa GRE, at mga deadline ng aplikasyon. "Ito ay ganap na kabaliwan," mga puna niya na may isang malawak na ngiti. 

Tulad ng maraming mga mag-aaral sa kolehiyo, naranasan ni Taryn ang makabuluhang pagkagambala na dinala ng COVID-19 sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnay sa lipunan sa mga mataong campus ng kolehiyo. Nawalan ng isang madamdaming pagpapalitan ng mga ideya, pagkawala ng isang puwang ng pag-aaral, at, bilang isang ina ng dalawang maliliit na anak, nawalan din ng access si Taryn sa pangangalaga ng bata at mga libreng pagkain. Para kay Taryn, ang kolehiyo ay hindi lamang lugar ng kanyang akademiko at personal na paglago, ngunit ito rin ang kanyang netong pangkaligtasan sa lipunan. "Ang seguridad sa pananalapi para sa akin ay mahigpit na nakatali sa pag-aaral. Nang nangyari ang COVID, hindi ko nakuha ang aking tseke ng pampasigla, ang oras ng trabaho ng aking asawa ay nabawasan, nawala ang tulong ko sa gobyerno. " Bilang tatanggap ng CAF Student Support Grant ng MAF, nakabili si Taryn ng pagkain at pangunahing mga pangangailangan para sa kanyang pamilya. Ang pagkawala ng kritikal na kita at suporta sa pagkain para sa kanyang pamilya ay lumikha ng mga bagong hanay ng mga hamon gayunman. Ngunit para kay Taryn, ito ay isa pang kabanata sa isang mahabang kwento ng pagtitiyaga at pag-asa. 

Ang Inspirasyon at Pag-asa ay Lumitaw sa Mga Hindi Malamang na Sandali

"Ang aking mga anak ang aking tagapagtulak para sa lahat ng aking ginagawa. Bumalik ako sa paaralan nang sila ay labinlimang buwan, at medyo nakakaloko iyon. ”

Sa edad na 31, napagpasyahan ni Taryn na nais niyang magkaroon ng isang larawan ng kanyang sarili sa pagtapos sa kolehiyo kasama ang kanyang mga anak. At pumili siya ng isang partikular na hindi inaasahang oras sa kanyang buhay upang magawa iyon.

"Nang bumalik ako sa paaralan, wala akong pangangalaga sa bata, na-total ko lang ang aking kotse, napilitan kaming palabasin ang aming pabahay dahil sa gentrification. Kaya, wala akong tirahan, walang bank account, walang trabaho, walang kotse, nagkaroon ng dalawang bagong silang na sanggol. Nais kong sabihin sa aking sarili na hindi ito ang oras upang bumalik sa paaralan. Ngunit nagpatuloy lang ako. "

Mahigit sa sampung taon na ang nakalilipas, nagsimula na si Taryn sa kolehiyo ngunit sa huli ay kailangang magpahinga nang permanente. Inilalarawan ni Taryn ang matinding paghihirap ng pagpasok sa paaralan nang maraming taon at sinusubukang manatiling nakatuon habang nakikipag-usap sa isang kurba nang sunud-sunod. Itinaas sa sistema ng pag-aalaga, si Taryn ay dumalo sa higit sa isang dosenang mga paaralang elementarya na lumalaki. Madalas siyang gumalaw nag-alala siyang hindi niya alam kung paano maayos na magbasa at magsulat. Noong siya ay 19, nawalan ng trabaho ang kanyang ama at umalis sa bayan. Naiwan siyang walang tirahan. Naranasan niya ang pag-abuso sa droga at pagkalungkot. "Hindi makapagbigay ng pangunahing pagkain, tirahan, at damit, ang paaralan ay hindi na isang prioridad para sa akin." Halos sampung taon pagkatapos ng pahinga mula sa kolehiyo, nagpatala si Taryn sa Long Beach City College upang ituloy ang degree ng kanyang associate. Ang kanyang layunin sa pagbabalik sa paaralan: ipakita sa kanyang mga anak kung ano ang maaaring magkaroon ng isang kahalili sa hinaharap. Ang tiyempo - kung nasaan siya sa kanyang buhay at kung sino ang kasama niya - ay lahat para sa bagong pagsisimula na ito.

Ang Kapangyarihan ng Nakikita at Narinig: Paghahanap ng Isang Boses sa Komunidad at Pagtanggap

Kinuha ang isang “A” na iyon sa kanyang klase sa kimika upang tuluyang mabago ang tilapon ng akademiko ni Taryn. Pagkatapos ay inirekomenda siya sa Honors Program. Hindi naramdaman ni Taryn na nandoon siya sa lahat, naalala niya ng hindi makapaniwalang tawa. 

"Ang pagsali sa programang parangal at ang pagtanggap ng mga tao roon sa akin kung sino ako - at talagang nakikilala ako kung nasaan ako sa bahaging iyon ng aking akademikong paglalakbay - ay talagang nagpapatibay." 

Ang paglabas sa kanyang comfort zone ay nagsindi ng apoy sa kanya upang magpatuloy. Ang pampatibay-loob ng mga tao ay nagpalakas ng kanyang pagganyak at paniniwala sa kanyang sarili. At pagkatapos nangyari ito: nakuha niya ang kanyang unang 4.0 GPA. "Ang pagkuha ng 4.0 na iyon ay nagpagtanto sa akin na hindi ko dapat husgahan ang aking sarili batay sa aking naunang karanasan." Alam na niya ngayon na kailangan niyang lumayo pa.  

Noong 2018, lumipat si Taryn sa Cal State University Long Beach kasama ang Scholarship ng Pangulo, ang pinaka-prestihiyosong mga iskolar na batay sa merito na iginawad ng unibersidad.

"Ang mga scholarship ay para sa 18-taong-gulang, fresh-out-of-high school valedictorians, na mayroong higit sa 4.0 GPA. Ako ay nasa 30's, mayroon akong mga anak sa bahay, wala akong pinagsama-samang 4.0 GPA. Ano ba ang gusto nila sa akin, naisip ko? ”

Ngunit natagpuan ni Taryn ang kanyang tinig sa campus. Ang suportang natanggap niya nang siya ay dumating ay napakalaki, sa wakas ay komportable siyang ibahagi ang isang bahagi ng kanyang buhay na lagi niyang tahimik: dati siyang nakakulong. Si Taryn ay nakakulong bago pa man ipanganak ang kanyang kambal. Hindi niya kailanman nais na ilabas iyon bago, sapagkat sa palagay niya ay maipapalagay siyang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi niya inisip na maniniwala ang mga tao na siya ay isang "nagbago na babae." 

Natagpuan niya ang paggaling sa pagbubukas. "Ito ay nagpapalaya, nagpapakumbaba, at dahil natural na napakalakas at malaya ng kaluluwa ko, na-tap ko lang iyon. Binigyan ako nito ng labis na pagpapahalaga sa sarili. " Naririnig niya mula sa mga mag-aaral na may background na ang kanyang pagiging bukas ay tumutulong sa kanila na gumaling din. Natagpuan ni Taryn ang lakas sa kanyang mga pamayanan ng suporta, at ginagamit ang lakas na ito upang mapalakas ang kanyang pagganyak na magpatuloy.

Pagbabago ng Salaysay bilang isang Scholar at Tagapagtaguyod: Naghahanap Higit pa sa COVID-19

Bago pa man tumama ang COVID, si Taryn ay nagbigay lamang ng isang talakayan sa TEDx tungkol sa bias at paghuhusga, partikular sa paligid ng dating nakakulong na mga tao at mga negatibong stereotype na hawak ng mga tao tungkol sa kanila. "Dumating ako sa entablado na may blazer, at tinitingnan ako ng mga tao na may isang tiyak na uri ng respeto. Pagkatapos, makalipas ang ilang sandali, tinatanggal ko ang aking blazer, ipinapakita ang isang kumpol ng mga tattoo, at ang mga tao pagkatapos ay mas may kamalayan sa aking mga butas. Tapos iba ang tingin nila sa akin. Hinuhusgahan nila ako at nararamdaman ko ito. "

Si Taryn ay naghahangad na baguhin ang salaysay sa paligid ng dating nakakulong at pagyamanin ang mga pagkakataon ng kabataan sa mas mataas na antas ng pagkakamit ng edukasyon.

Nais niyang mag-apply sa mga programa ng PhD at maging miyembro ng guro sa isang unibersidad isang araw upang maaari niyang maitaguyod at suportahan ang kanyang mga pamayanan. Plano ni Taryn na magtapos ngayong Disyembre na may isang dobleng bachelor sa pamamahala at pamamahala ng supply chain ng operasyon. 

Oo, labis siyang nag-aalala tungkol sa mga implikasyon ni COVID at kung paano niya pamahalaan ang mga iskedyul ng paaralan ng kanyang mga anak ngayong taglagas ngayong nagsisimula na sila ng kindergarten.

"Ang pagiging magulang sa kolehiyo sa panahon ng isang pandemya ay maaaring isa sa mga mas mahirap na pinagdaanan ko."

Habang tinatapos niya ang kanyang thesis, nakumpleto ang kanyang internship, nalalapat sa mga programa ng PhD, at aktibong ibinubuga ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, inilalagay ni Taryn ang isang paa sa harap ng isa pa, at nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Ipinagmamalaki niya akong ipinakita sa akin ang isang canvas ng larawan ng graduation ng kanyang associate sa kanyang mga anak - buong regalia at lahat. Hindi na siya makapaghintay upang mangolekta ng maraming larawan.  

"Ang aking pinakamalaking pag-asa ay maunawaan ng mga tao na ikaw talaga, tunay na makakagawa ng anumang nais mo. Kailangan mong hanapin ang iyong pamayanan. Dapat kang maging handa na magsalita para sa kung ano ang iyong mga pangangailangan, at pagkatapos ay sabihin kapag hindi natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Pinakamahalaga, kailangan mong maging handa na humingi ng higit pa - kailangan mong malaman na nagkakahalaga ka ng humiling ng higit pa. At, posible ang anumang bagay. " 

"Any last words?" "Tanong ko, basang-basa pa sa lalim ng kaswal na buod ng mga aralin sa buhay ni Taryn. "Oo, mag-mask!" tawa niya ng tawa.