Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

MAHALAGA UPDATE
Naabot namin ang maximum na bilang ng mga mag-aaral na maaari naming suportahan sa CA College Student Support Fund at hindi na kami tumatanggap ng mga aplikasyon o paglalagay ng mga pangalan sa waitlist. Kung naisumite mo na ang iyong pangalan sa waitlist, makikipag-ugnay kami sa impormasyon tungkol sa kung kailan, paano, at kung magagamit ang karagdagang pondo.

Mangyaring tandaan: walang garantiya na makakapagbigay kami ng tulong. Nagsusumikap kami upang makahanap ng mga karagdagang mapagkukunan mula sa mga pundasyon at donasyon upang maibigay sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng walang uliran pandemikong ito.

Pagbibigay ng Mag-aaral sa California College

Upang suportahan ang mga mag-aaral sa kolehiyo sa California sa pamamagitan ng mga hindi pa nagagagaling na panahong ito, itinatag ng MAF ang CA College Student Support Fund. Ang mga karapat-dapat na mag-aaral ay makakatanggap ng isang bigay na $500 upang matulungan ang pamamahala ng kanilang mga pangangailangan sa pananalapi - maging mga materyal sa klase, renta, o personal na gastos.


Karapat-dapat

  • Dapat kang nakatala ng buong oras sa isang undergraduate na programa sa isang California Community College, California State University, o campus ng University of California.

  • Dapat nakumpleto mo ang hindi bababa sa isang taon ng coursework (24 na yunit ng semester o 36 na yunit ng isang-kapat).

  • Makapagbigay ng isang transcript (hindi opisyal ang multa).

  • Magawang magbigay ng alinman sa iyong Ulat sa Tulong sa Mag-aaral, ipinapakita na ang iyong Tinantyang Kontribusyon sa Pamilya (EFC) ay mas mababa sa $5,576, o ang iyong California College Promise Grant Fee Waiver (BOG Fee Waiver).