Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang Financial Equity Framework ng MAF: Isang Solusyon na Nakaugat sa Komunidad

Ang Financial Equity Framework ng MAF:

Isang Solusyon na Nakaugat sa Komunidad

Nahaharap sa isang mapangwasak na pandemya noong 2020, ang MAF ay sumulong upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na mababa ang kita at mga imigrante sa kung ano ang pinaka kailangan nila sa krisis na ito: walang limitasyong tulong na pera. Ginagabayan ng aming diskarte na nakasentro sa komunidad, naglunsad kami ng COVID-19 Rapid Response Fund upang magbigay ng agarang tulong sa mga manggagawang mababa ang sahod, mga imigrante, at mga estudyante sa kolehiyo na nawalan ng kita sa panahon ng pandemya.

Noong araw na nagbukas ang pondo, nabigla kami sa dami ng pangangailangan. Sa higit sa 250,000 mga aplikasyon ng grant ngunit sapat lamang na pondo upang suportahan ang 70,000 katao, pinili naming maging mas intensyonal sa aming pamamahagi ng pondo. Nagpasya kami laban sa isang 'first-come, first-served' approach o lottery system, mga diskarte na nakikinabang sa mga taong may access, impormasyon, at suwerte. Sa halip, kinuha namin ang aming natutunan sa mga nakaraang taon mula sa paglilingkod sa mga pamilyang mababa ang kita at imigrante upang lumikha ng isang Financial Equity Framework. Sa ilalim ng balangkas na ito, binibigyang-priyoridad namin ang mga taong nakikinabang nang lubos mula sa kaluwagan: mga taong nahaharap sa mga hadlang sa istruktura na may pinakamaliit na daloy ng kita at karamihan sa mga problema sa pananalapi. Kapansin-pansin, nang hindi isinasaalang-alang ang lahi o etnisidad, ang diskarte sa pagkakapantay-pantay sa pananalapi ng MAF ay naghatid ng 93% ng mga emergency na gawad sa mga taong may kulay.

Sa loob ng maraming taon, hinamon ng MAF kung ano ang posible sa paglaban sa kahirapan, mga pagbabago sa mga solusyon na nakaugat sa komunidad na naglalagay sa unahan at sentro ng mga mahihirap. Ang aming Financial Equity Framework ay isa pang paraan kung paano namin ipagpatuloy ang aming paglaban para sa katarungang panlipunan: sa pamamagitan ng pag-aalok ng malinaw, may-katuturan, at naaaksyunan na tool na maaaring maabot ang mga taong nahaharap sa maraming hindi pagkakapantay-pantay sa kanilang buhay pinansyal. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa pantay na pananalapi, maaari tayong lumapit sa pagkakapantay-pantay ng lahi, at ipamalas ang buong potensyal ng mga taong matagal nang naninirahan sa gilid ng lipunan.

I-download ang REPORT

Ang suporta para sa pananaliksik na ito ay ibinigay ng College Futures Foundation.

ipagpatuloy ang pagbabasa

Mga Aralin mula sa Mga Pamilyang Immigrant na Iniwan sa Federal relief

RAPID RESPONSE INSIGHTS SERIES

Mga Aralin mula sa Mga Pamilyang Immigrant na Iniwan sa Federal relief

Halos magdamag, sinira ng pandemyang COVID-19 ang buhay pinansyal ng mga pamilyang imigrante. Sa hindi nila sariling kasalanan, milyun-milyong imigrante ang nawalan ng trabaho at pinagkakakitaan na kanilang pinagkakatiwalaan upang suportahan ang kanilang mga pamilya, na pinipilit silang ubusin ang kaunting ipon nila o palawigin ang utang para lamang mabuhay. Sa panahon ng kanilang pinakamalaking pangangailangan, hindi isinama ng Kongreso ang higit sa 11 milyong mga imigrante at kanilang mga pamilya mula sa mga pagsusuring pang-emergency na pampasigla at isang lubhang kailangan na financial lifeline.

Sa pagsisikap na tulungan ang mga naiwan, inilunsad ng MAF ang Immigrant Families Fund (IFF) upang magbigay ng walang limitasyong mga cash grant sa mga taong hindi kasama sa pederal na tulong. Mula nang ilunsad ang IFF noong Abril 2020, ang MAF ay nakatanggap ng mahigit 200,000 aplikasyon para sa suporta. Dahil sa labis na paghingi ng tulong, nagdisenyo kami ng a balangkas ng equity sa pananalapi upang matukoy kung sino ang higit na makikinabang mula sa isang beses na grant, na nagbibigay-priyoridad sa mga aplikante na may pinakamaliit na mapagkukunan ng kita at karamihan sa mga problema sa pananalapi. Sa pamamagitan ng paglalagay ng financial equity sa harap at sentro, ang MAF ay nagbigay ng 55,000 grant sa mga pamilyang may pinakamalaking pangangailangan.

Noong Oktubre 2020, nagsagawa ang survey ng MAF upang malaman kung paano nakaapekto ang pandemik at krisis sa ekonomiya sa mga naiwan, nangongolekta ng detalyadong impormasyon mula sa 11,677 na mga tatanggap ng bigyan. Ngayon, pagguhit sa kung ano ang pinakamalaking pambansang survey ng mga imigrante na naiwan sa lunas ng pederal, iniuulat namin ang malalim na pananakit sa pananakit na kinakaharap ng mga imigrante, ang mga estratehiyang ginagamit nila upang makayanan ang krisis, at ang gastos sa pagbubukod mula sa isang safety net na nagpapatuloy upang iwanan ang mga tao sa likod.

11.5M

ibinukod ang imigrante at mga miyembro ng pamilya

55,000

mga gawad sa mga imigrante

11,677

mga tugon sa survey

"Bilang isang hindi dokumentadong tao na nag-file ng aking mga buwis sa loob ng labindalawang taon, mahirap tanggapin na sa mga oras na nahihirapan kami, wala kaming matanggap na anumang pabalik." –Juan

Mga Insight sa Pondo ng Mga Pamilya ng Imigrante

Ang Pinansyal na Pagkasira ng mga Pamilyang Imigrante

Habang pinalawig ng Kongreso ang financial lifeline sa mga naghihirap na pamilya sa pamamagitan ng tatlong rounds ng stimulus checks, mahigit 11 milyong imigrante at kanilang mga pamilya ang hindi kasama sa lubhang kailangan na suporta. Sa maikling insight na ito, nakikita natin ang matinding sakit sa pananalapi na kinakaharap ng mga imigrante at ang halaga ng pagbubukod mula sa isang safety net na hindi idinisenyo para sa lahat.

I-DOWNLOAD ANG Pananaw BRIEF #1

Mahalaga ang Mga Patakaran: California v Texas

Habang ang California ay nagpatupad ng mga moratorium sa pabahay at mga utility upang tulungan ang mga taong nahaharap sa kahirapan sa pananalapi dahil sa COVID-19, nabigo ang Texas na magpatibay ng mga katulad na suporta sa pandemya sa antas ng estado. Sa maikling ito, nakikita natin kung paano nakatulong ang mga proteksyon ng consumer sa mga pamilya na maiwasan ang isang mas matarik na pagbagsak sa pananalapi, habang ang mga konserbatibong patakaran ng estado ay nag-iwan sa mga sambahayan na masugatan sa mas malaking pagbagsak sa pananalapi.

I-DOWNLOAD ANG Pananaw Maikling #2

Ang Pangmatagalang Epekto ng COVID-19 sa mga Pamilyang Imigrante

Sa pagharap sa pagkawala ng kita at pag-alis sa tulong ng pederal na pandemya, ang mga pamilyang imigrante ay kailangang gumamit ng mga emerhensiyang diskarte sa pananalapi upang mabuhay sa panibagong araw. Sa maikling ito, binibigyang-liwanag namin kung paano magkakaroon ng pangmatagalang epekto ang pampinansyal na pagbagsak mula sa COVID-19 sa mga pamilyang imigrante na kinailangan na maghukay sa kanilang mga diskarte sa pagbuo ng kayamanan upang matugunan ang mga pangangailangan.

I-DOWNLOAD ANG MGA INSIGHTS BRIEF #3

Mahalaga Ngunit Hindi Nakikita at Hindi Kasama

Dalawang taon sa pandemya, nakarinig kami ng mga kuwento tungkol sa paggaling kung saan ang karamihan sa mga Amerikano ay lumalabas na mas malakas sa pananalapi kaysa dati. Nawawala sa mga salaysay na ito ang mga karanasan ng milyun-milyong pamilyang imigrante na hindi kasama sa kaluwagan, marami ang nagpakita ng mahahalagang tungkulin, ngunit itinuring na hindi nakikita. Paano nakaligtas ang mga pamilyang imigrante sa pandemya? Paano natin sila matutulungang buuin muli ang kanilang buhay pinansyal?

I-download ang INSIGHTS REPORT

“Nahuli ako sa renta at mga bayarin. Ako ay isang solong ina na nagpapalaki ng tatlong anak. Ang gawad na ito ay mahalaga sa akin dahil magkakaroon ako ng isang uri ng kaluwagan dahil alam kong may pera ako para ipambili ng pagkain ng aking mga anak at na sa maliit na pera ay masisimulan ko nang bayaran ang mga utang ko.” – Delsis

Mga Spotlight ng Komunidad

Pondo ng Tulong sa Imigrante ng San Mateo County

Sa pamamagitan ng pag-aalok ng equity-centered relief, naabot ng MAF ang 1 sa 2 undocumented immigrant na pamilya sa San Mateo County, na nagpopondo ng higit sa 16,000 grant. Sa maikling ito, nakikita natin ang malalim na pinsala sa pananalapi ng pandemya sa buhay ng mga pamilyang imigrante sa San Mateo?isang pagkawasak na nagbabanta na gawing isang matarik na pataas na daan patungo sa pagbangon ang muling pagtatayo ng buhay pinansyal.

I-download ang SAN MATEO BRIEF

Mga Pamilyang Imigrante sa San Francisco

Para sa ilang imigrante na nawalan ng matatag na trabaho sa panahon ng COVID-19, nag-aalok ang gig work ng isang window ng pagkakataon upang i-navigate ang financial upheaval. Nakukuha ng survey ng post grant ng MAF kung paano binago ng COVID-19 ang job market para sa mga pamilyang imigrante sa San Francisco?at kung paano naging kulang ang paglipat sa gig work sa pagtulong sa mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.

I-DOWNLOAD ANG SAN FRANCISCO BRIEF

"Hindi ako kailanman nahuli o may utang sa sinuman kaya't kapag nasa ganitong sitwasyon ako ay nararamdaman kong may ibang kumokontrol sa kahihinatnan ng aking buhay." –Jasmin

Mag-explore pa

Panoorin ang aming Webinar: Ibinukod at Hindi Nakikita

Sa gitna ng isang pandemya, milyon-milyong mahahalagang manggagawa ang hindi kasama sa tulong ng pederal. Habang nag-uulat ang mga media outlet tungkol sa mga silver lining ng COVID-19, ibang kuwento ang naririnig natin mula sa mga pamilyang naiwan.

PANOORIN ANG PAG-record

Basahin ang Kwento ni Francisco: Lakas sa Panahon ng COVID-19

Palaging nagmamadali at nagsasakripisyo si Francisco para mapanatiling ligtas at matatag ang pananalapi ng kanyang pamilya. Ngunit nang maitatag ang utos ng shelter-in-place, bumaliktad ang kanyang mundo.

Magbasa pa

Alamin ang tungkol sa aming mga partnership

Ang isang komunidad ay nasa pinakamainam kapag ang mga kapitbahay ay nagpapakita sa makabuluhang paraan na may tiwala at paggalang sa isa't isa. Alamin ang tungkol sa kapangyarihan ng sama-samang pagkilos sa pagsasanay.

Magbasa pa

ipagpatuloy ang pagbabasa

Mga Serye ng Mabilis na Sagot ng Tugon: Epekto ng COVID-19 sa Mga Mag-aaral sa Kolehiyo ng CA

RAPID RESPONSE INSIGHTS SERIES

Epekto ng COVID-19 sa Mga Estudyante ng CA Public College

Sa ilang mga araw, ang pandamdam ng COVID-19 ay umangat sa buhay ng milyon-milyon. Habang ang mga kolehiyo at unibersidad ay nagsara ng mga kampus, ang mga mag-aaral ay biglang naharap sa isang hindi tiyak na hinaharap: marami ang natagpuan ang kanilang mga sarili sa labas ng trabaho at matatag na pabahay, nakaharap sa hindi inaasahang gastos, at madalas na walang teknolohiya o mga supply upang magpatuloy na nagtatrabaho patungo sa kanilang degree.

Sa pakikipagtulungan sa College Futures Foundation, gumawa kami ng desisyon na pataasin at ibigay sa mga mag-aaral sa kolehiyo na mababa ang kita ng California kung ano ang pinaka kailangan nila: direktang tulong sa pera. Sa pagitan ng Abril at Hunyo, ang CA College Student Emergency Support Fund ay nagbigay ng direktang tulong na pera sa higit sa 6,000 mga mag-aaral sa kolehiyo na mababa ang kita sa sistema ng pampublikong mas mataas na edukasyon ng California. Ang Pondo ay namahagi ng kaluwagan na may equity lens, na inuuna ang mga mag-aaral na walang kita o access sa tulong, at may mga bata na umaasa sa kanila. Noong Hulyo, sinundan ng MAF ang mga tatanggap ng grant upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang krisis sa buhay ng mga mag-aaral. Sa loob ng dalawang linggo, 3,193 na mag-aaral ang tumugon sa post-grant survey, na nagbabahagi kung paano sila nakakamit at kung paano naapektuhan ng grant ng MAF ang kanilang akademiko at pinansyal na paglalakbay.

Sa Rapid Response Insights Series na ito, binabalik namin ang kurtina sa buhay pampinansyal ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Sinisiyasat namin kung paano, sa libu-libong mga mag-aaral, ang mga diskarte at mapagkukunan sa pananalapi ay naakibat sa mga responsibilidad ng pamilya. Kapag tumingin kami sa unahan, ang aming tugon ay kailangang magabayan ng isang pangunahing pag-unawa: kung tunay na nais naming tulungan ang mga tao na maabot ang kanilang mga layunin, dapat nating ituon ang kung ano ang pundasyon — seguridad sa pananalapi. Inaanyayahan ka naming tumulong sa buhay pampinansyal ng mga mag-aaral sa kolehiyo na may mababang kita sa CA at tuklasin ang buong serye ng pananaw.

Maibabahaging Pananaw


Webinar: Tinitiyak ang Tagumpay ng Mag-aaral sa Kolehiyo Sa Pamamagitan ng Equity-Centered Relief

PANOORIN ANG PAG-record

Mga Pananaw #1: Epekto ng COVID-19 sa Mga Mag-aaral sa CA College

I-DOWNLOAD ANG Pananaw BRIEF #1

Mga Pananaw #2: Pinansyal na Mga Buhay ng Mga Mag-aaral sa Kolehiyo Iba't ibang sa Mas Mataas na Ed System ng CA

I-DOWNLOAD ANG Pananaw Maikling #2

Mga Pananaw sa Ulat: Mabilis na Sinusuportahan ang Mga Gantimpala ng Cash na Matagumpay na Sumusuporta sa Tagumpay ng Mga Mag-aaral sa Kolehiyo

I-download ang INSIGHTS REPORT

Ang suporta para sa pananaliksik na ito ay ibinigay ng College Futures Foundation.

ipagpatuloy ang pagbabasa

Mga Hindi Makikita na hadlang: Pag-navigate sa Mga Serbisyong Pinansyal sa isang ITIN

Mga Hindi Makikita na hadlang: Pag-navigate sa Mga Serbisyong Pinansyal sa isang ITIN

MAG-DOWNLOAD

Ang tanawin ng pananalapi ng Amerika ay littered ng hindi nakikitang mga hadlang. Ang mga hadlang na ito ay kumukuha ng maraming mga form, kabilang ang mga marka ng kredito, mga bank account, at mga kinakailangan sa pagkakakilanlan. Para sa milyun-milyong mga tao sa bansang ito, ang hindi nakikitang hadlang na iyon ay isang Indibidwal na Identification Taxpayer na Indibidwal o isang ITIN. Ang mga ITIN ay siyam na digit na numero na ibinigay sa mga taong nagbabayad ng kanilang buwis ngunit hindi karapat-dapat para sa isang Social Security Number (SSN). Ang mga ito ay ibinibigay sa iba't ibang mga tao, kabilang ang mga internasyonal na namumuhunan, mag-aaral at asawa sa US sa mga visa, at mga imigrante. Ang US Treasury ay naglabas ng higit sa 23 milyong mga ITIN sa huling dekada. Sa 2015 lamang, higit sa 4.3 milyong mga tao ang nagbayad ng buwis sa isang ITIN -naitala ang higit sa $13.7 bilyon.

Maraming mga tagapagbigay ng serbisyo sa pananalapi ang nagbanggit sa mga SSN bilang ang tanging katanggap-tanggap na uri ng pagkakakilanlan. Walang regulasyon sa pagbabangko na nagsasabing kinakailangan ang isang SSN o ang tanging katanggap-tanggap na form ng pagkakakilanlan. Ngunit ang mga default na kinakailangan na ito, sa katunayan, ay naging hadlang sa pag-access ng mga serbisyong pampinansyal, na nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa komunidad: Kung wala kang SSN, mangyaring huwag mag-apply.

Dito sa MAF, naghahatid kami ng maraming tao na hindi pinapansin ng mga pangunahing institusyong pampinansyal, kasama ang mga taong nag-a-apply para sa mga serbisyong pampinansyal sa isang ITIN. Sa ulat ng piloto na ito, maaabot namin ang aming mayamang client dataset upang maunawaan kung paano nagna-navigate ang aming mga kliyente na may ITIN sa kanilang buhay sa pananalapi. Habang hindi isang pambansang sample, ang aming pagsusuri ay nakakataas ng mahahalagang pananaw para sa mga nagbibigay, tagapagtaguyod, at gumagawa ng patakaran.

MAG-DOWNLOAD