Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Pang-emergency na Tulong sa Pananalapi
Para sa Mga Mag-aaral, Imigrante, at Mga Manggagawa na Iniwan


Inilunsad ng MAF ang COVID-19 Rapid Response Fund

Inilalantad ng pandemikong coronavirus (COVID-19) ang palagi nating nalalaman: ang malalim na hindi pagkakapantay-pantay ng ating bansa at nabasag na mga programang pangkaligtasan sa net na iniiwan ang milyun-milyong tao nang walang tulong o kaluwagan. Ngayon, nakikita natin ang masakit na realidad para sa mga walang karangyaan ng bayad na sick leave, mga benepisyo sa kawalan ng trabaho, o mga proteksyon sa kaligtasan sa panlipunan upang matulungan silang makayanan ang bagyo.

Ang Rapid Response Fund ng MAF ay magkokonekta sa mga tao sa mga mapagkukunan at kaginhawaang pang-emergency na kailangan nila upang makayanan ang bagyo na ito.

COVID-19 Tagahanap ng Mga Mapagkukunan

Ang panloob na aplikasyon ng MAF ay nag-uugnay sa mga tao nang direkta sa mga mapagkukunan na maaari silang maging karapat-dapat, na nakakatipid ng oras at pagsisikap sa pag-navigate sa mga kumplikadong programa at serbisyo.

Mga Direktang Pamigay ng Cash

Ipamahagi ng MAF ang $500 cash grants sa mga taong hindi o hindi makakatanggap ng tulong o tulong sa gobyerno sa panahon ng krisis na ito. Ang mga tao ay nangangailangan ng cash - at ang kalayaan na magpasya kung paano ito magagamit nang pinakamahusay. Hindi kinakailangan ng muling pagbabayad.

Mga Pautang sa Emergency Bridge

Ang mga zero loan emergency loan ay tumutulong sa maliliit na mga may-ari ng negosyo na malusutan ang krisis sa ekonomiya. Nang walang muling pagbabayad sa unang 6 na buwan, makakatulong ang mga pautang na ito sa mga negosyante hanggang sa mabawi ang negosyo.

Naghahanap ng tulong sa pananalapi? Alamin kung ano ang magagamit dito:

Pondo ng Mga Pamilya ng Imigrante

Mga gawad para sa mga pamilyang imigrante na hindi karapat-dapat tumanggap ng isang tsek ng stimulus na Federal coronavirus at nawalan ng kita dahil sa pandemya.

Pondo ng Mag-aaral ng CA College

Mga gawad para sa mga mag-aaral na undergraduate sa isang pampublikong kolehiyo sa California na nakumpleto ng hindi bababa sa isang taon ng kurso at ipinapakita ang pangangailangan sa pananalapi.

LA Young Creatives Fund

Mga gawad para sa mga batang malikhaing nasa pagitan ng edad 18 at 30 na naninirahan sa LA County at nawalan ng isang malaking bahagi ng kita dahil sa pandemya.

Sumali sa amin upang matiyak na walang naiwan

Sa pamamagitan ng mapagbigay na suporta mula sa mga philanthropist at miyembro ng komunidad, nagtitipon kami ng pera upang direktang mailagay sa kamay ng mga taong higit na nangangailangan nito: mababang kita at mga imigranteng pamilya na umaasa sa impormal, part time, o gig na trabaho; maliit na may-ari ng negosyo, artista, at negosyante na sinalanta ng pagbagsak ng ekonomiya; at mga mag-aaral sa kolehiyo na hindi makakatanggap ng mga tseke ng gobyerno o mga benepisyo sa kawalan ng trabaho. 

Ang bawat dolyar na naiambag sa MAF's Rapid Response Fund ay direktang ipinamamahagi sa mga nagbibigay at nanghiram.

Narito kung saan pupunta ang pera

Mga Madalas Itanong

Sino ang karapat-dapat para sa isang gawad mula sa Rapid Response Fund?

Ang Rapid Response Fund ay magbibigay ng emergency financial relief sa mga mag-aaral, imigrante, at manggagawa na naiwan ng tugon ng gobyerno. Upang maipakita ang pagiging karapat-dapat para sa isang gawad, ang mga mag-aaral, halimbawa, ay kailangang magbigay ng isang kopya ng kanilang transcript at pangangailangang pampinansyal. Ang mga manggagawa, artista, at maliliit na may-ari ng negosyo na nawalan ng trabaho o oras ay kailangang ipakita ang kanilang 1099s o iba pang patunay ng alternatibong pag-aayos ng trabaho. Ang mga tiyak na kinakailangan ay mag-iiba depende sa programa, ngunit sa bawat kaso ang MAV's COVID-19 Resources Finder ay makakatulong sa mga aplikante na matukoy kung anong mga benepisyo ang magagamit sa kanila.

Ilan ang natatanggap ng mga aplikante?

Ang Mabilis na Tugon ng Pondo ng MAF ay nagbibigay ng direktang mga gawad na $500 sa mga mag-aaral, mababang kita, at mga sambahayang imigrante na kung hindi man ay marapat para sa suporta ng gobyerno. Ang lahat ng mga gawad ay hindi pinaghihigpitan upang matulungan ang mga tao na sakupin ang anumang pinipilit sa kanilang buhay. Nagbibigay din ang Pondo ng zero interest bridge loan na $2,500 para sa mga maliliit na may-ari ng negosyo. Ang lahat ng mga aplikante ay nag-a-apply sa pamamagitan ng MAF's Coronavirus Resources Finder –isang application na pinagsasama-sama ang mga mapagkukunan na magagamit para sa bawat aplikante, kabilang ang federal, state, at mga lokal na programa. Binabalangkas ng aplikasyon ang 3-4 na karapat-dapat na programa o suporta para sa bawat aplikante, kasama ang – saan naaangkop –Mga cash cash at mga pautang sa tulay, tulad ng Mabilis na Tugon na Pondo ng MAF.

Gaano kabilis maipalabas ang pondo?

Nauunawaan namin na kritikal ang tiyempo: kapag natanggap at naaprubahan ang isang aplikasyon, idideposito nang direkta ang mga pondo sa mga account ng nagbibigay at nanghihiram upang mabawasan ang mga pagkaantala at paghihirap. Ang tinatayang oras ng pagbibigay ay 72 oras mula sa pag-apruba ng aplikasyon.

Saan napupunta ang aking pera?

Isang daang porsyento ng mga kontribusyon sa Rapid Response Fund ng MAF ay direktang dumidirekta sa mga taong nangangailangan nito. Ang aming numero unong priyoridad ay ang pagtulong sa mga taong apektado ng krisis ngunit wala nang ibang lugar na lumipat. Magsasagawa kami ng magkakahiwalay na pangangalap ng pondo upang masakop ang mga gastos ng aming samahan.

Mga tagasuporta ng Coronavirus Rapid Response Fund

Sa mga oras na tulad nito, mahalagang malaman na hindi tayo nag-iisa sa gawaing ito. Nagpapasalamat ang MAF na magkaroon ng pamumuno at suporta ng aming mga kasosyo sa pilantropiko upang mapakilos ang mga kritikal na mapagkukunan para sa mga miyembro ng aming komunidad.

Ang SHP Foundation

MacKenzie Scott
Sergey Brin Family Foundation
Connie at Bob Lurie
Jim at Becky Morgan
Gloria Principe at John O'Farrell
Tammy at Bill Crown
Ang George at Judy Marcus Family Foundation
Ang Janet at Clinton Reilly Family Foundation
Mark at Mary Stevens
Kristen Campbell Reed

Magpakailanman Malakas na Pondo
Andrew & Marina Martin Family Fund
Neukermans Family Fund
John Fisher at Raphaela Lipinsky DeGette
Miriam Muscarolas at Grant Abramson
David at Susan Tunnell
John Blatz at Meghan Kelly
Violet World Foundation
Fresh Cut Creative
Susan Steinhauser at Daniel Greenberg