Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Nagdiwang

Tapang at Katatagan

Nagpapakita Kapag Mahalaga

Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng isa na namang mapaghamong taon, naiisip ko ang katatagan at tapang na nakikita natin araw-araw mula sa mga taong pinaglilingkuran natin – ang mga madalas na na-marginalize, nakaligtaan, at nakakalimutan sa ating lipunan.

Sa MAF, naninindigan kami sa mga komunidad na mababa ang kita at imigrante, na nag-aalok ng empatiya at pag-unawa, matalas na pakikinig sa kanilang mga kuwento, at kumukuha ng karunungan mula sa kanilang mga karanasan upang matukoy kung paano kami pinakamahusay na makakatulong kapag kailangan nila ito. Dahil sa paggalang sa kung sino sila at sa mga hamon na kinakaharap nila, nag-aalok kami ng mga programa at serbisyo sa pananalapi na napapanahon at may kaugnayan sa kultura upang matulungan ang mga kliyente na maging nakikita, aktibo, at matagumpay sa kanilang buhay pinansyal.

Ito ang aming paraan ng pagpapakita kapag ito ay mahalaga, pagtulong sa mga tao habang sila ay naghahanda upang harapin ang anumang hamon na darating. Para sa ilan, ang mga hamon na ito ay maaaring paglalagay ng pagkain sa mesa, pagbabayad ng upa sa katapusan ng buwan, o pagharap sa isang krisis sa kalusugan.

Kung walang suporta, alam namin na ang mga hamon sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring makahadlang o makadiskaril sa mga pamilya sa pagsulong.

Alam din natin na hindi natin magagawa ang gawaing ito nang mag-isa. Umaasa kami sa iyong suporta para tulungan kaming gumawa ng higit pa para sa mga taong pinaglilingkuran namin.

Magkasama, mas marami tayong magagawa. Sumali ka. 


Pagtulong sa mga Pamilya na Sumulong.

Ang Mission Asset Fund ay isang 501(c)(3) tax-exempt na organisasyon na may Federal Tax ID: 20-8993652. Ang iyong donasyon ay mababawas sa buwis sa loob ng mga alituntunin ng batas ng US. Walang mga produkto o serbisyo ang ibinigay kapalit ng kontribusyong ito.

Upang mag-claim ng donasyon bilang kaltas sa iyong mga buwis sa US, mangyaring panatilihin ang iyong email na resibo ng donasyon bilang iyong opisyal na tala.