Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang Programang Pagbawi ng mga Pamilya ng Imigrante

Sa loob ng maraming taon, milyon-milyong mga imigrante ang nagtrabaho sa mga front line. Sa panahon ng krisis sa COVID-19, palagi silang nagpakita sa trabaho na nanganganib sa kanilang kalusugan at kapakanan upang mapanatili ang ating lipunan. Gayunpaman, hindi nagpakita ang pederal na pamahalaan para sa mga pamilyang imigrante. Sa equity front at center, ang Immigrant Families Recovery Program ay nakatuon sa mga pamilyang imigrante na may mababang kita na may maliliit na bata na nananatiling hindi kasama sa pederal na suporta. Sa pamamagitan ng groundbreaking na programang ito, ang mga karapat-dapat na pamilya ay makakatanggap ng direktang tulong na pera hanggang sa dalawang taon na ipinares sa mga serbisyong pinansyal upang matiyak na mayroon silang mga kaugnay na tool at mapagkukunan upang makatulong na muling buuin ang kanilang buhay pinansyal nang mas mabilis.


Kung paano ito gumagana

PROSESO

HAKBANG 1

Karapat-dapat

Kumpletuhin ang maikling talatanungan sa ibaba upang makita kung maaari kang maging karapat-dapat para sa programa.

HAKBANG 2

Mag-apply

Depende sa pagiging karapat-dapat, maaari kang imbitahan na magsumite ng aplikasyon sa programa sa aming secure na portal.

HAKBANG 3

Enrolment

Pagkatapos naming suriin ang iyong aplikasyon, padadalhan ka namin ng email na may impormasyon at mga susunod na hakbang. Batay sa pagiging karapat-dapat, equity, at magagamit na pagpopondo, maaari kang ma-enroll sa programa.


Karapat-dapat 
IFRP PreApp

?

Dapat ikaw ay 18 o mas matanda upang gawing pormal ang isang pautang sa MAF. Kung ikaw ay wala pang 18 taong gulang at nais na makinabang mula sa program na ito, maaaring isaalang-alang ng iyong magulang o ligal na tagapag-alaga ang pagkuha ng utang para sa iyong benepisyo sa halip.

Ako ay 18 taong gulang o mas matanda

 • HINDI
 • Oo

1/5

Bumalik

Noong 2021, mayroon akong kahit isang anak na wala pang 18 taong gulang na nakatira sa aking sambahayan.

 • HINDI
 • Oo

2/5

Bumalik

Kumita ako ng mas mababa sa $75,000 o ang kabuuang kita ng aking sambahayan ay mas mababa sa $150,000 noong 2021.

 • HINDI
 • Oo

3/5

Bumalik

Nag-file ako ng tax return noong 2019 o 2020 o ibinigay ko ang impormasyon ng IRS bilang non-filer noong 2020 o 2021.

 • HINDI
 • Oo

4/5

Bumalik

Mayroon akong kasalukuyang driver's license, state ID, foreign passport, consular ID, o iba pang photo ID na bigay ng gobyerno.

 • HINDI
 • Oo

5/5

Binabati kita!

kwalipikado ka para sa program na ito

Bumalik

Sa kasamaang palad, lilitaw na maaaring hindi ka kwalipikado dahil sa mga sumusunod na tugon:


  Tagalog