MAHALAGA UPDATE
Naabot namin ang maximum na bilang ng mga indibidwal na maaari naming suportahan sa San Mateo County Immigrant Relief Fund at hindi na kami tumatanggap ng mga paunang aplikasyon. Kung naisumite mo na ang iyong pre-application, makikipag-ugnay kami sa impormasyon tungkol sa kung kailan, paano, at kung magagamit ang karagdagang pondo.

Mangyaring tandaan: walang garantiya na makakapagbigay kami ng tulong. Nagsusumikap kami upang makahanap ng karagdagang mga mapagkukunan mula sa mga pundasyon at donasyon upang suportahan ang mga pamilyang imigrante sa pamamagitan ng walang uliran pandemikong ito.

Hinihikayat ka namin na bisitahin ang aming Mabilis na pahina ng Tugon upang makita kung mayroong anumang mga alternatibong mapagkukunan ng tulong sa cash na maaari kang maging karapat-dapat.

Pondo ng Tulong sa Imigrante ng San Mateo County

Ang mga imigrante ay nagtatrabaho sa mga pangunahing linya ng COVID-19 na krisis, naanganib ang kanilang kalusugan at kagalingan araw-araw upang mapanatili ang ating lipunan. At gayon pa man, maraming mga imigrante ang hindi kasama mula sa pederal na pampasigla na tulong. Ang San Mateo County Immigrant Relief Fund - na una na pinondohan ng isang mapagbigay na kontribusyon mula kina John A. at Susan Sobrato - ay nagbibigay ng suportang pampinansyal sa mga pamilyang imigrante na naiwan sa mga pagsisikap sa tulong ng pamahalaang federal. Ang mga pamilyang imigrante ay maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng isang $1,000 bigyan upang makatulong sa oras ng krisis.

Karapat-dapat

  • Live sa San Mateo County.

  • Hindi karapat-dapat makatanggap ng pangalawang bilog na tseke ng pampasigla (Pang-ekonomiyang Pagbabayad ng Epekto) mula sa pamahalaang Pederal.

  • Kita ng sambahayan na mas mababa sa 80% area na panggitna kita ($97,440 para sa isang indibidwal).

  • Nawalang kita dahil sa coremavirus (COVID-19) pandemya.

  • Hindi pa nakatanggap ng isang gawad mula sa MAF sa pamamagitan ng aming CA College Student Support Fund, LA Young Creatives Fund, o Immigrant Families Fund.

Proudly Pakikipagsosyo sa 

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog