MAHALAGA UPDATE
Mga Pagbibigay ng Mga Pamilya ng Imigrante

Hindi na kami tumatanggap ng mga paunang aplikasyon para sa Mga Pagbibigay ng Mga Pamilya ng Immigrant. Kung nagsumite ka ng isang paunang aplikasyon, ipapaalam namin sa iyo kung kailan, paano, at kung magagamit ang pagpopondo.

Mangyaring manatiling nakatutok. Patuloy kaming mag-alok ng mga bagong programa sa pagbawi ng pananalapi upang matulungan ang mga pamilyang imigrante. Pansamantala, mangyaring suriin ang aming mga sumusunod na mapagkukunan na magagamit:

Mga katanungan? I-email sa amin sa [email protected]

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2021 Mission Asset Fund. Nakareserba ang Lahat ng Karapatan.

Tagalog