Pondo ng Mga Pamilya ng Imigrante

Milyun-milyong mga imigrante ang nagtatrabaho sa mga pangunahing linya ng krisis ng COVID-19, na ipipagsapalaran ang kanilang kalusugan at kagalingan araw-araw upang mapanatili ang ating lipunan. At gayon pa man, maraming mga imigrante ang hindi kasama mula sa pederal na pampasigla na tulong. Ang COVID-19 Mabilis na Pondo ng Tugon ay nagbibigay ng suportang pampinansyal sa mga pamilyang imigrante na naiwan sa mga pagsisikap na lunasan ng pederal na pamahalaan. Ang mga imigrante ay maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng isang bigay na $500 upang makatulong na masakop ang anumang pinakahigpit sa kanilang buhay.

MAHALAGA TANDAAN: Dahil sa limitadong pondo at sa mataas na antas ng pangangailangan, ang MAF ay maaaring magbigay lamang ng isang bigyan bawat indibidwal (dalawang gawad bawat sambahayan). Kung nakatanggap ka ng isang MAF na bigay sa panahon ng pandemya, mangyaring huwag magsumite ng isa pang aplikasyon dahil hindi kami makapag-alok ng karagdagang tulong sa ngayon. Pinahahalagahan namin ang iyong pag-unawa at hinihikayat ka na suriin ang MAF's COVID-19 Tagahanap ng Mga Mapagkukunan.

Karapat-dapat

  • Hindi karapat-dapat makatanggap ng pangalawang bilog na tseke ng pampasigla (Pang-ekonomiyang Pagbabayad ng Epekto) mula sa pamahalaang Pederal.

  • Kumita ng mas mababa sa $87,000 o kabuuang kita sa sambahayan na mas mababa sa $174,000 sa 2019.

  • Naranasan ang isang pagkagambala sa kita dahil sa coremavirus (COVID-19) pandemya.

  • Hindi pa nakatanggap ng isang gawad mula sa MAF sa pamamagitan ng aming CA College Student Support Fund, LA Young Creatives Fund, o Immigrant Families Fund.

* Sa kasalukuyan, dahil sa isang napakalaking dami ng interes, nag-apruba lamang kami ng mga aplikante sa online banking.

Proseso

  • Hakbang 1: PRE-APPLY - Magsumite ng isang pre-application ngayon.

  • Hakbang 2: MAG-APPLY - Depende sa pagiging karapat-dapat, equity, at magagamit na pagpopondo, maaari ka naming anyayahan upang magsumite ng isang buong aplikasyon ng pagbibigay. Kung naanyayahan ka, makakatanggap ka ng isang email mula sa MAF na nag-aanyaya sa iyo upang isumite ang iyong buong aplikasyon sa aming ligtas na portal.

  • Hakbang 3: PAG-APROBAL - Kung aprubahan namin ang iyong aplikasyon, magdeposito kami ng isang $500 na bigyan nang direkta sa iyong bank account.

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2020 Mission Asset Fund. Nakareserba ang Lahat ng Karapatan.

Tagalog