RAPID RESPONSE INSIGHTS SERIES

Epekto ng COVID-19 sa Mga Estudyante ng CA Public College

Sa ilang mga araw, ang pandamdam ng COVID-19 ay umangat sa buhay ng milyon-milyon. Habang ang mga kolehiyo at unibersidad ay nagsara ng mga kampus, ang mga mag-aaral ay biglang naharap sa isang hindi tiyak na hinaharap: marami ang natagpuan ang kanilang mga sarili sa labas ng trabaho at matatag na pabahay, nakaharap sa hindi inaasahang gastos, at madalas na walang teknolohiya o mga supply upang magpatuloy na nagtatrabaho patungo sa kanilang degree.

Sa pakikipagsosyo sa College Futures Foundation, gumawa kami ng desisyon na tumaas at bigyan ang mga mag-aaral sa kolehiyo na mababa ang kita kung ano ang pinaka kailangan nila: direktang tulong sa cash. Sa pagitan ng Abril at Hunyo, ang CA College Student Emergency Support Fund ay nagbigay ng direktang tulong sa cash sa higit sa 6,000 mga mag-aaral na may mababang kita sa kolehiyo sa pampublikong mas mataas na sistema ng edukasyon sa California. Ang Pondo ay namahagi ng tulong sa isang equity lens, na inuuna ang mga mag-aaral nang walang kita o access sa kaluwagan, at sa mga bata na umaasa sa kanila. Noong Hulyo, sinundan ng MAF ang mga tatanggap ng bigyan upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang krisis sa buhay ng mga mag-aaral. Sa paglipas ng dalawang linggo, 3,193 mga mag-aaral ang tumugon sa survey na pagkatapos ng pagbibigay, na ibinabahagi kung paano sila nagtatapos at kung paano naapektuhan ng bigay ng MAF ang kanilang pang-akademikong at paglalakbay sa pananalapi.

Sa Rapid Response Insights Series na ito, binabalik namin ang kurtina sa buhay pampinansyal ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Sinisiyasat namin kung paano, sa libu-libong mga mag-aaral, ang mga diskarte at mapagkukunan sa pananalapi ay naakibat sa mga responsibilidad ng pamilya. Kapag tumingin kami sa unahan, ang aming tugon ay kailangang magabayan ng isang pangunahing pag-unawa: kung tunay na nais naming tulungan ang mga tao na maabot ang kanilang mga layunin, dapat nating ituon ang kung ano ang pundasyon — seguridad sa pananalapi. Inaanyayahan ka naming tumulong sa buhay pampinansyal ng mga mag-aaral sa kolehiyo na may mababang kita sa CA at tuklasin ang buong serye ng pananaw.

Maibabahaging Pananaw


Webinar: Tinitiyak ang Tagumpay ng Mag-aaral sa Kolehiyo Sa Pamamagitan ng Equity-Centered Relief

Mga Pananaw #1: Epekto ng COVID-19 sa Mga Mag-aaral sa CA College
Mga Pananaw #2: Pinansyal na Mga Buhay ng Mga Mag-aaral sa Kolehiyo Iba't ibang sa Mas Mataas na Ed System ng CA
Mga Pananaw sa Ulat: Mabilis na Sinusuportahan ang Mga Gantimpala ng Cash na Matagumpay na Sumusuporta sa Tagumpay ng Mga Mag-aaral sa Kolehiyo

Ang suporta para sa pananaliksik na ito ay ibinigay ng College Futures Foundation.

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog