MAHALAGA UPDATE
LA Young Creatives Fund

Naabot na namin ang maximum na bilang ng mga indibidwal na maaari naming suportahan sa LA Young Creatives Fund at hindi na kami tumatanggap ng mga paunang aplikasyon. Kung naisumite mo na ang iyong pre-application, makikipag-ugnayan kami sa impormasyon tungkol sa kung kailan, paano, at kung magkakaroon ng karagdagang pondo. Pakitandaan: walang garantiya na makakapagbigay kami ng tulong.

Pansamantala, pakitingnan ang aming mga sumusunod na mapagkukunang magagamit:

Mga tanong? Mag-email sa amin sa
[email protected]


Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog