Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Kilalanin ang MAF Padrino: John A. Sobrato

Si John A. Sobrato ay isang halimbawa ng isang taong nagpapakita, gumagawa ng higit pa, at gumagawa ng mas mahusay. Sa simula ng pandemya, naabot ni John ang MAF na may malinaw na layunin: suportahan ang mga pamilyang imigrante sa San Mateo County na hindi kasama sa pederal na tulong. 

Si John, Board Chair Emeritus ng Sobrato Family Foundation, ay nagbigay ng $5 milyon sa kanyang sarili upang suportahan ang aming Rapid Response emergency cash assistance efforts. Pero hindi lang siya tumigil doon. Nagtrabaho si John — pagsulat at pagtawag sa pamilya, kaibigan, at kapitbahay para sa suporta, higit pa sa triple ng paunang pondo para sa Pondo ng Tulong sa Imigrante ng San Mateo County

"Ang kanyang mga tawag ay umabot sa isang punto, tulad ng sinabi niya sa akin minsan - medyo natigilan, ngunit ipinagmamalaki sa parehong oras: 'José, hindi na nila binabalik ang mga tawag ko!'" Paggunita ng CEO ng MAF na si José Quiñonez. “Sumagot ako, 'Welcome to my world, John!'”

Kaya naman sa 15 taon ng MAF pagdiriwang ng quinceañera, iginawad kay John ang Gawad Padrino.  

“Karaniwan, ang mga padrino at madrina ay mga panauhing pandangal, ang mga taong tinitingnan ng lahat nang may paghanga at paggalang. Tutal sila naman ang nag-isponsor ng cake,” José said, while presenting the award. "Ngunit sila ay higit pa riyan - Padrinos at Madrinas ay mga tagapayo at huwaran, tagapayo, at gabay para sa mga kabataan sa buhay."

Bagama't hindi naroroon nang personal si John upang tanggapin ang kanyang butterfly plaque, ginawa ito ni Sandy Herz, Presidente ng Sobrato Philanthropies, sa ngalan niya. "Kapag nakakita siya ng isang bagay na sa tingin niya ay mali at hindi patas, ito ay nagiging isang misyon para sa kanya," sabi ni Sandy tungkol kay John. “At hindi lang pera ang ibinababa niya. Namumuhunan siya ng kanyang oras, namumuhunan siya sa kanyang network, at namumuhunan siya sa kanyang mga relasyon. Hindi niya ito gagawing mag-isa. Kasama niya ang iba dahil ang pagbabago sa mundo ay isang team sport.” 

"Sana ay wala nang isa pang pandemya," sabi ni John sa madla, sa pamamagitan ng isang pre-record na video. "Ngunit naaaliw ako sa pagkaalam na mayroong isang organisasyon tulad ng Mission Asset Fund na naroroon upang suportahan ang mga pamilyang imigrante nang may dignidad at paggalang." 

Kilalanin ang MAF Madrina: Jenny Flores.