Lumaktaw sa pangunahing nilalaman
Immigrant Families Recovery Program blog banner

Higit sa isang tseke: Nagbibigay ang MAF ng UBI+ para sa mga pamilyang imigrante, pinakamalaki sa bansa

Nakita mo na ba ang presyo ng gasolina kamakailan? Halos malaglag ang panga ko nang makita kong umakyat ito sa $6 at manatili doon.

Gas, pagkain, pabahay — lahat — ay nagiging mas mahal ngayong taon. Ang inflation ay tumataas sa pinakamabilis nitong rate sa 40 taon. Nararamdaman ng lahat ang hirap, ngunit ang mga taong nakadarama ng pinakamalaking pressure mula sa inflation ay ang mga taong palaging naiiwan, tulad ng mga hindi kasama sa stimulus checks at ang pinalawak na Child Tax Credit. 

Ang mga undocumented na pamilya ay karaniwang hindi kasama sa mga social safety net na programa, sa kabila ng krisis ng sandali o mga personal na paghihirap na maaaring kanilang pinagdadaanan.

Milyun-milyong mga pamilyang imigrante ang natitira na lamang sa kanilang sarili. Walang kita, mga tao umikot sa utang sa panahon ng pandemya, at ngayon ay nagbabanta ang inflation sa kanilang walang katiyakang pagbangon ng ekonomiya.

"Kailangan talaga namin ng tulong," Sinabi sa amin ni Rosa, isang ina at kliyente ng MAF. “Inatake sa puso ang asawa ko mga 4 months ago. Nagpapagaling pa siya at ako lang naman ang nag-part time. Mayroon akong 3 taong gulang na anak na lalaki at kailangan niya ng mga bagay: damit, sapatos, pagkain. Ang mga pamilyang tulad ni Rosa ay nangangailangan ng kaunting tulong upang mapaglabanan ang mga bagyong ito, lalo na kung sila ay muling nagtatayo mula sa mga nauna, halos hindi nakakabangon mula sa isang krisis bago ang susunod na mga bagyo.

Sa MAF, inilunsad namin ang pinakamalaking programa ng UBI+ sa bansa para sa mga imigrante upang matulungan ang mga pamilya na makabangon nang mas mabilis.

Nakikipagsosyo kami sa 3,000 imigrante na pamilya sa buong bansa habang muling itinatayo nila ang kanilang buhay pinansyal sa kabila ng pandemya. Sama-sama, natututo tayo kung ano ang kinakailangan upang matulungan ang mga tao na makabawi nang mas mabilis at maghanda para sa susunod na mangyayari. 

Ang Programa sa Pagbawi ng mga Imigrante na Pamilya ay nagbibigay $400 bawat buwan sa mga pamilyang imigrante naiwan sa pederal na COVID-19 na relief nang hanggang dalawang taon. Ang $30 milyong programang ito ay idinisenyo upang palalimin ang pakikipag-ugnayan sa mga pamilyang sinusuportahan namin sa panahon ng pandemya. Para mas mabilis na buuin, binibigyan namin ang mga kalahok ng pagsasanay sa self-advocacy para tulungan silang lampasan ang mga susunod na mangyayari. At, namumuhunan kami sa pananaliksik, nakikipag-ugnayan sa isang paghahambing na grupo ng 1,750 pamilya upang tulungan kaming maunawaan ang tunay na epekto ng tulong na pera at edukasyong pinansyal. Sumunod ka sa amin habang nagbabahagi kami ng mga insight sa pananaliksik upang bigyang daan ang pagbabago sa hinaharap.

Mahigit 1,600 pamilya ang nakatala at tumatanggap ng kanilang buwanang bayad. Kami ay nasa landas upang makumpleto ang pagpapatala sa pagtatapos ng tag-araw. Ang mga pamilya sa buong bansa sa California, Texas, New York, at higit pa ay nagpatala sa programa, na tumatanggap ng buwanang mga pagbabayad ng cash at nauugnay na mga serbisyo sa pananalapi. At nakikipagtulungan kami sa isang koalisyon ng Mga grupo ng San Mateo County, Daly City, at iba pang lokalidad upang maabot ang mga pamilyang imigrante sa kanilang mga komunidad.

Ang mga buwanang pagbabayad ng cash ay maaaring pagbabagong-anyo para sa mga pamilya.

“Matagal na kaming nag-alis ng mga pangangailangan para mapangalagaan lang ang mga basic. Sinisikap namin nang husto upang hindi makaramdam ng bigat ang aming mga anak o na nawawala sila, ngunit ito ay isang pakikibaka," sabi ni Sergio. "Gusto kong mabili sila ng mga aralin sa musika, magbayad para sa isang personal na therapist para sa aking sarili, mamuhunan sa isang pondo sa kolehiyo at magsimula din ng isang emergency savings account." 

Ang programang UBI+ ng MAF para sa mga pamilyang imigrante ay higit pa sa isang tseke — isa itong pagkilala sa kanilang dignidad bilang tao, isang mensahe na sila ay mahalaga at karapat-dapat sa seguridad at pagkakataong umunlad din sa mundong ito.