Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Mga Tuntunin ng Paggamit ng MyMAF App

Na-update noong Agosto 2020

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit ng MyMAF App na ito (ang “Kasunduan” na ito) ay nalalapat sa iyong paggamit ng MyMAF App na ito sa anumang platform o device, kabilang ang anumang mga function sa loob ng MyMAF App na ito tulad ng pag-access sa iyong credit score at impormasyon sa programa ng MAF loan (sama-sama, ang “ App”). Ang Kasunduang ito ay isang legal na may bisang kontrata sa pagitan ng Mission Asset Fund (sama-sama, "kami" "namin" o "kami"), sa isang banda, at sinumang tao na nag-access o gumagamit ng App o alinman sa mga function nito ("ikaw" o "iyong ") sa kabilang kamay. Mangyaring suriing mabuti ang Kasunduang ito bago gamitin ang App.

1. Mga Kundisyon para sa Paggamit ng App

Inaalok ang App na napapailalim sa iyong pagtanggap nang walang pagbabago sa Kasunduang ito. Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng App, sumasang-ayon kang mapasailalim sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito dahil ang mga tuntunin at kundisyon ay maaaring baguhin namin paminsan-minsan sa aming sariling pagpapasya. KUNG HINDI KA SANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NG KASUNDUAN NA ITO NA WALANG PAGBABAGO, HINDI KA AUTHORIZED NA ACCESS O GAMITIN ANG APP.

Maaari naming baguhin ang Kasunduang ito paminsan-minsan. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang iyong pag-access o paggamit ng App ay pinamamahalaan ng mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito na epektibo sa oras ng iyong pag-access o paggamit ng App. Kung gagawa kami ng mga materyal na pagbabago sa Kasunduang ito, aabisuhan namin sa pamamagitan ng email, sa pamamagitan ng pag-post ng notice sa App, at/o sa pamamagitan ng ibang paraan bago ang petsa ng bisa ng mga pagbabago. Ipapahiwatig din namin sa ibaba ng Kasunduang ito ang petsa kung kailan huling ginawa ang mga naturang pagbabago. Dapat mong bisitahing muli ang Kasunduang ito sa isang regular na batayan dahil ang mga binagong bersyon ay magbubuklod sa iyo. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang iyong patuloy na pag-access o paggamit ng App kasunod ng petsa ng bisa ng anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito ay kumakatawan sa iyong pagtanggap sa mga naturang pagbabago.

2. Mga Paghihigpit sa Edad

Upang ma-access at magamit ang App, dapat ay 18 taong gulang ka o mas matanda at mayroon kang kinakailangang kapangyarihan at awtoridad upang pumasok sa Kasunduang ito.

3. Patakaran sa Privacy

Ang lahat ng impormasyong ibinigay at kinolekta sa App ay pinangangasiwaan alinsunod sa aming Patakaran sa Privacy na maa-access sa https://missionassetfund.org/privacy-policy/ at kung saan ay isinasama at ginawang bahagi ng Kasunduang ito.

4. Mga Password at Seguridad

Dapat kang lumikha ng isang account upang magamit ang App alinman sa pamamagitan ng App o sa pamamagitan ng aming website, na naa-access sa https://missionassetfund.org/. Kapag gumawa ka ng account, sumasang-ayon kang magsumite ng tumpak at kumpletong impormasyon at i-update ang naturang impormasyon kung kinakailangan paminsan-minsan. Hihilingin sa iyo na pumili ng isang personal, hindi naililipat na password kapag lumikha ka ng isang account. Kung magsumite ka ng kahilingan para sa isang nawala o nakalimutang username o password, maaaring hilingin sa iyong magbigay ng impormasyon na gagamitin namin upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa lahat ng aktibidad o pagkilos na nangyayari kaugnay ng iyong account na protektado ng password. Responsibilidad mong panatilihin ang pagiging kumpidensyal ng password ng iyong account at sumasang-ayon na huwag ibunyag ang iyong password sa anumang third party. Sumasang-ayon ka na abisuhan kami kaagad ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong password o account o anumang iba pang paglabag sa seguridad na alam o pinaghihinalaan mo. Sumasang-ayon ka na maaari kaming magpadala sa iyo sa elektronikong anyo ng anumang mga abiso o iba pang komunikasyon patungkol sa App at ang naturang elektronikong anyo ay makakatugon sa anumang mga legal na kinakailangan patungkol sa mga komunikasyon o paunawa.

5. Limitadong Lisensya

Sa pamamagitan nito, binibigyan ka namin ng limitado, personal, hindi eksklusibo, hindi naililipat, hindi naitatalaga, hindi nasu-sublicens, at maaaring bawiin na karapatang i-install at gamitin ang App alinsunod sa Kasunduang ito. Pinapanatili namin ang lahat ng karapatan, titulo, at interes sa App at wala kang mga karapatan sa App maliban na gamitin ito alinsunod sa Kasunduang ito. Hindi mo dapat: (a) kopyahin, muling ipamahagi, i-publish, i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble, baguhin, isalin o gumawa ng anumang pagtatangkang i-access o gamitin ang source code ng App; (b) ibenta, italaga, i-sublicense, ilipat, ipamahagi, i-lease o bigyan ng interes sa seguridad sa App; (c) magparami, duplicate, kopyahin, ibenta, muling ibenta, o pagsamantalahan para sa komersyal na layunin ang anumang bahagi ng App; o (d) gamitin ang App sa paraang ipinagbabawal ng mga naaangkop na batas o ng Kasunduang ito.

6. Copyright at Iba pang Intellectual Property

Lahat ng content at iba pang materyal na available sa o sa pamamagitan ng App, kabilang ang walang limitasyong mga trademark, mga marka ng serbisyo, mga trade name, larawan, audio, text, software, mga disenyo at ang “look and feel” ng App (sama-sama, “App Content”) ay eksklusibong pag-aari namin at ng aming mga tagapaglisensya. Ang Content ng App ay protektado ng copyright, trademark, at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian ng United States at mga banyagang bansa. Hindi ka maaaring kumopya, magparami, magbago o maghanda ng mga derivative na gawa batay sa, ipamahagi, muling i-publish, ipakita, ibenta, ilipat, i-post, ipakita sa publiko, isagawa sa publiko, ipadala, o kung hindi man ay gumamit ng Nilalaman ng App sa anumang anyo o sa anumang paraan, kabilang ang hindi limitasyon electronic, mechanical, photocopy, record o kung hindi man, nang walang aming malinaw na nakasulat na pahintulot.

7. Mga pagsusumite

Kami ay nalulugod na marinig mula sa aming mga customer at maligayang pagdating feedback sa App. Gayunpaman, kung magpapadala ka sa amin ng anumang mga ideya, mungkahi, drawing, graphics, inobasyon, konsepto, rekomendasyon, o katulad na materyales (“Mga Pagsusumite”) sumasang-ayon ka na ang mga Pagsusumite ay hindi kumpidensyal. Sa pamamagitan nito, itinatalaga mo sa amin ang naturang mga Pagsusumite nang walang kabayaran (o ang inaasahan ng kabayaran) at sumasang-ayon na maaari naming ibunyag, muling gawin, muling i-publish, baguhin, ipamahagi, ipakita, isagawa, ipadala, ibenta, o kung hindi man ay gamitin ang iyong mga Pagsusumite para sa komersyal o hindi pangkomersyal. layunin na walang kabayaran sa iyo. Para sa anumang mga Pagsusumite na hindi maaaring legal na italaga sa amin, sa pamamagitan nito ay binibigyan mo kami ng hindi pinaghihigpitan, walang hanggan, walang royalty, hindi mababawi at pandaigdigang lisensya para magparami, mag-publish muli, magbago, mamahagi, magpakita, magsagawa, magpadala, magbenta, o kung hindi man ay gamitin ang iyong Mga Pagsusumite para sa komersyal o di-komersyal na layunin na walang kabayaran sa iyo.

8. Ipinagbabawal na Pag-uugali

Sumasang-ayon kang sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at hindi (a) mag-upload, magpadala, mag-post, mag-email, o kung hindi man ay gawing available sa App ang anumang materyal sa anumang format na (i) ay mali, hindi tumpak, mapanlinlang, mapanlinlang, labag sa batas, nakakapinsala. , pananakot, abusado, panliligalig, panunuya, paninirang-puri, bulgar, malaswa, invasive sa privacy ng iba, o libelous; (ii) lumalabag sa intelektwal na ari-arian ng anumang third party o iba pang pagmamay-ari na karapatan o mga karapatan sa publisidad o privacy; o (iii) naglalaman ng mga virus, worm, Trojan horse, time bomb, sirang file, o anumang iba pang software o program na idinisenyo upang matakpan, hadlangan, hadlangan, i-expropriate, sirain o limitahan ang functionality ng App o anumang computer software o hardware o equipment nauugnay sa App; (b) baguhin, alisin, o huwad ang anumang mga pagpapatungkol o iba pang pagmamay-ari na pagtatalaga ng pinagmulan o pinagmulan ng App o App Content; (c) magpanggap bilang sinumang tao o entity, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, aming mga empleyado o opisyal, o maling sabihin o kung hindi man ay maling representasyon ang iyong kaugnayan sa sinumang tao o entity; (d) subukan, sa anumang paraan, na makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa App o sa account o impormasyon ng ibang tao sa o sa pamamagitan ng App; (e) gumamit ng anumang robot, scraper, spider, o anumang iba pang awtomatikong device o manu-manong proseso upang subaybayan o kopyahin ang App o anumang Nilalaman ng App nang wala ang aming paunang malinaw na nakasulat na pahintulot; (f) gumawa ng anumang aksyon na nagpapataw ng hindi makatwiran o hindi katimbang na malaking load sa App; (g) gumawa ng anumang aksyon na lumilikha ng pananagutan para sa amin o nagiging sanhi ng pagkawala ng alinman sa mga serbisyo ng aming mga kasosyo sa negosyo, vendor o supplier; o (h) gumawa ng anumang aksyon na magsasanhi sa amin na lumabag sa anumang naaangkop na batas, batas, ordinansa o regulasyon, o lumalabag sa Kasunduang ito.

9. Iba pang mga Application at Website

Ang App ay maaaring maglaman ng mga link o iba pang mga opsyon upang kumonekta sa iba pang mga website, application o device na hindi namin pagmamay-ari o pinapatakbo ("Third Party Apps"). Maaari kang mag-log-in sa Third Party Apps mula sa App at ibahagi ang impormasyon ng iyong App sa Third Party Apps. Maaari ka ring mag-upload ng mga larawan at iba pang content sa Third Party Apps mula sa App, kabilang ang mga social media site. Wala kaming anumang kontrol sa Third Party Apps at hindi kami mananagot para sa anumang impormasyon, functionality, produkto, serbisyo o nilalaman ng naturang Third Party Apps, kahit na pinili mong magbahagi ng impormasyon mula sa App sa naturang Third Party Apps. Ang iyong paggamit ng Third Party Apps ay napapailalim sa mga patakaran sa privacy at mga tuntunin ng paggamit ng Third Party Apps at dapat mong basahin at unawain ang mga ito bago gumamit ng anumang Third Party na App. Hindi namin kinakatawan o nagpapahiwatig na nag-eendorso kami ng anumang Third Party na App. Responsibilidad mong gawin ang mga kinakailangang pag-iingat upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong device mula sa mga virus, worm, at iba pang nakakapinsala o mapanirang nilalaman na maaaring ma-access sa pamamagitan ng Third Party na Apps. Tinatanggihan namin ang anumang pananagutan para sa anumang pinsalang dulot ng iyong paggamit ng Third Party Apps.

10. Disclaimer

SUMANG-AYON KA NA ANG PAGGAMIT NG APP, AT ANUMANG DEVICE NA Ikinonekta MO SA APP O MOBILE DEVICES NA GINAMIT MO NA KAUGNAY NG APP, AY SA IYONG SARILI NA PANGANIB. IBINIGAY ANG APP SA BASIS na “AS IS” AT “AS AVAILABLE”. HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, HAYAG NAMIN NA ITINATAWALA ANG LAHAT NG WARRANTY NG ANUMANG URI, MAHALAGA O IPINAHIWATIG, KASAMA, WALANG LIMITASYON, ANUMANG WARRANTY NG KAKAYKALIDAD, PAMAGAT, TAHIMIK NA ENJOYMENT, KATAPUSANG PAGPAPALIWANAG. WALANG PAYO O IMPORMASYON, SALITA MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA AMIN O SA O SA PAMAMAGITAN NG APP ANG LUMAWA NG ANUMANG WARRANTY NA HINDI HAYAG NA GINAWA DITO.

HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, WALA KAMING GUMAGAWA NG WARRANTY NA ANG APP AY MAKAKATUTO SA IYONG MGA KINAKAILANGAN, MAGING TUMPAK, KUMPLETO, KASALUKUYAN O NAPAPANAHON, WALANG ANTOL, SECURE, O WALANG ERROR.

HINDI KAMI NAGTIGAYARAN NA ANG APP AY LIBRE NG MGA DEPEKTO, VIRUS, MALING GINAGAWA, O NAKAKASAMANG COMPONENT NA MAAARING MAKASIRA O MAGPAHAYAG NG HINDI AUTHORIZED ACCESS SA IYONG DEVICE O DATA.

HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, WALA KAMING RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PAGKAWALA O PINSALA NA DULOT, O SINUNGALING NA SANHI, DIREKTA O DI DIREKTA, NG IMPORMASYON O MGA IDEYA NA NILALAMAN, IMINUMUHAY O ITINUTUKOY SA IYO. SA GANITONG IMPORMASYON O IDEYA.


11. Limitasyon ng Pananagutan

HANGGANG SA KABUUSAN NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, HINDI TAYO O ANG ATING MGA KAANIB O ANG ATING KANILANG MGA OPISYAL, DIREKTOR, MIYEMBRO, EMPLEYADO, AHENTE, O KINAWAN (O KANILANG KANILANG MGA KAANIB AT KANILANG KASAMA, KASUNDUAN) SA SHALLIGER. PARA SA ANUMANG DIREKTA, DIREKTO, INSIDENTAL, ESPESYAL, PUNITIVE O KINAHIHUNGANG MGA PINSALA NA RESULTA MULA SA APP O SA PAGGAMIT, TINAKONG PAGGAMIT O KAWALAN NG PAGGAMIT NG APP, KASAMA ANG NAWANG KITA, NAWANG DATA, MGA SINASANG DEVICE, O IBA PANG IBANG PAGGAMIT. IPINAYO ANG POSIBILIDAD NG GANITONG MGA PINSALA. SA ANUMANG EVENT, SUMASANG-AYON KA NA ANG AMING KABUUANG PANANAGUTAN PARA SA MGA PINSALA, KAHIT ANONG ANYO NG PAGKILOS, AY HINDI HIGIT SA AKTUAL NA KABUUANG HALAGA, KUNG MERON, NA NATANGGAP NAMIN MULA SA IYO UPANG I-ACCESS ANG APP O, KUNG MAS HIGIT, $100. ANG NABANGGIT NA MGA LIMITASYON AY MAGA-APPLY KAHIT ANG NASA ITAAS NA REMEDY AY MABIGO SA MAHALAGANG LAYUNIN NITO.

12. Indemnification

Sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos, panatilihing hindi nakakapinsala, at palayain kami, ang aming mga subsidiary, at ang aming kani-kanilang mga opisyal, direktor, miyembro, empleyado, ahente, kinatawan (at kani-kanilang mga kahalili at itinalaga) mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, pinsala, gastos at gastos , kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga makatwirang bayad sa abogado, na nagmumula sa o nauugnay sa: (i) iyong pag-access, paggamit, pagtatangkang paggamit, kawalan ng kakayahang gamitin o maling paggamit ng App; (ii) ang iyong paglabag sa anumang mga tuntunin ng Kasunduang ito; (iii) ang iyong paglabag sa anumang karapatan ng third party, kabilang ang walang limitasyon sa anumang karapatang copyright, ari-arian o privacy; o (iv) anumang claim na ang paggamit mo ng App ay nagdulot ng pinsala sa isang third party.

13. Arbitrasyon

Anumang mga kontrobersya, claim, counterclaim, o iba pang mga hindi pagkakaunawaan na magmumula sa pagitan mo at sa amin na may kaugnayan sa Kasunduang ito o sa App (bawat isa ay isang "Claim") ay dapat na eksklusibong lutasin sa pamamagitan ng pinal at may-bisang arbitrasyon sa San Francisco, California. Ang arbitrasyon ay pakikinggan at tutukuyin ng isang arbitrator at isusumite para sa may-bisang arbitrasyon alinsunod sa Mga Panuntunan ng American Arbitration Association ("AAA Rules"). Ang arbitrasyon na itinatadhana dito ay magiging kapalit ng anumang aksyong sibil, at anumang desisyon na magreresulta mula sa naturang arbitrasyon ay magiging pinal at may bisa sa mga partido at maaaring ipatupad sa anumang hukuman na may karampatang hurisdiksyon. Ang mga partido ay sumang-ayon na ang arbitrasyon ay pananatiling kumpidensyal at ang pagkakaroon ng paglilitis at anumang elemento nito (kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang mga pleading, brief o iba pang mga dokumentong isinumite o ipinagpalit at anumang testimonya o iba pang oral na pagsusumite at mga parangal) ay hindi ay isiwalat sa kabila ng mga paglilitis sa arbitrasyon, maliban kung kinakailangan ayon sa batas sa mga paglilitis ng hudikatura na may kaugnayan sa arbitrasyon o sa pamamagitan ng naaangkop na mga tuntunin sa pagsisiwalat at mga regulasyon ng mga awtoridad sa regulasyon ng securities o iba pang ahensya ng pamahalaan.

Ang halaga ng bawat paglilitis sa arbitrasyon, kasama nang walang limitasyon ang kompensasyon at mga gastos ng arbitrator, mga singil sa silid ng pagpupulong, mga singil sa transcript ng reporter ng korte at mga katulad na gastusin, ay sasagutin ng partido kung saan natukoy ng arbitrator na hindi nanaig sa naturang paglilitis, o pantay-pantay na tinatanggap ng partido kung matukoy ng arbitrator na walang partido ang nanaig.

Sa kabila ng anuman sa Kasunduang ito na kabaligtaran, ang isang partido ay maaaring, anumang oras, humingi ng pansamantalang utos sa pagpigil o isang paunang utos mula sa alinmang korte ng karampatang hurisdiksyon sa County ng San Francisco, California, upang maiwasan ang agaran at hindi na maibabalik na pinsala, pagkawala, o pinsala sa isang pansamantalang batayan, habang nakabinbin ang desisyon ng arbitrator sa mga sukdulang merito ng anumang Claim.

Ikaw o kami ay hindi maaaring kumilos bilang isang kinatawan ng klase o pribadong abogado pangkalahatang, o lumahok bilang isang miyembro ng isang klase ng mga naghahabol, na may kinalaman sa anumang Claim. Ang mga paghahabol ay hindi maaaring pag-aralan ayon sa klase o kinatawan na batayan. Ang arbitrator ay maaaring magpasya lamang sa iyong at/o aming mga indibidwal na Claim. Ang arbitrator ay hindi maaaring pagsama-samahin o sumali sa mga pag-aangkin ng ibang mga tao o partido na maaaring magkatulad ang kinalalagyan.

Kung ang anumang probisyon ng Seksyon 13 na ito ay napatunayang hindi wasto o hindi maipapatupad, kung gayon ang partikular na probisyon na iyon ay walang puwersa at bisa at dapat putulin, ngunit ang natitira sa Seksyon 13 na ito ay magpapatuloy sa buong puwersa at bisa. Walang waiver ng anumang probisyon ng Seksyon 13 na ito ang magiging epektibo o maipapatupad maliban kung naitala sa isang sulat na nilagdaan ng partido na nagwawaksi sa naturang karapatan o kinakailangan. Ang nasabing pagwawaksi ay hindi dapat talikdan o makakaapekto sa anumang iba pang bahagi ng Kasunduang ito. Ang Seksyon 13 na ito ay makakaligtas sa pagwawakas ng iyong relasyon sa iyo at sa amin.

ANG KASUNDUANG ITO AY NAGBIBIGAY NA LAHAT NG MGA PAG-AANGKIN SA PAGITAN MO AT NAMIN AY RESOLBA SA PAMAMAGITAN NG BIDING ARBITRATION. KAYA NINYONG IBIBIGAY ANG IYONG KARAPATAN NA PUMUNTA SA KORTE UPANG IGITIGAY O ITANGGOL ANG IYONG MGA KARAPATAN. IBIBIGAY MO RIN ANG IYONG KARAPATAN NA MASALI O MAGDALA NG MGA KLASE NA PAGKILOS. ANG IYONG MGA KARAPATAN AY MATUTUKOY NG NEUTRAL ARBITRATOR AT HINDI NG HUKOM O HURADO.

Kung ang isang Claim ay bumangon at kung ang mga probisyon ng arbitrasyon dito ay hindi mailalapat o hindi maipapatupad, o sa anumang kaso ng anumang demanda sa pagitan mo at sa amin, sumang-ayon ang mga partido na ang hurisdiksyon at lugar ng anumang kaso ay dapat eksklusibo sa mga korte ng estado at pederal na nakaupo sa County ng San Francisco, California.

14. Miscellaneous

Kinakatawan ng Kasunduang ito ang buong kasunduan at pagkakaunawaan sa pagitan mo at sa amin tungkol sa paggamit ng App, at pinapalitan ang anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at namin sa naturang paksa. Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay napatunayang hindi wasto o hindi maipapatupad, ang naturang probisyon ay dapat na putulin mula sa natitira sa Kasunduang ito, na mananatiling ganap na may bisa at bisa. Walang waiver ng anumang paglabag o default ng Kasunduang ito ang dapat ituring na isang waiver ng anumang nauna o kasunod na paglabag o default. Ang aming kabiguan na igiit o ipatupad ang mahigpit na pagganap ng anumang mga tuntunin sa Kasunduang ito ay hindi dapat ituring na isang pagwawaksi sa mga tuntuning iyon o alinman sa aming mga karapatan. Maliban kung iba ang nakasaad sa Seksyon 9 sa itaas, wala dito ang inilaan, walang ituturing, na magbigay ng mga karapatan o remedyo sa sinumang ikatlong partido. Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga at walang pahintulot o abiso, na ilipat, italaga, i-sublicense o i-pledge ang App o ang Kasunduang ito, sa kabuuan o bahagi, sa sinumang tao o entity. Hindi mo maaaring italaga, i-sublicense o kung hindi man ay ilipat sa anumang paraan ang alinman sa iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito. Ang mga section heading na ginamit sa Kasunduang ito ay para sa kaginhawahan lamang.

Maaari naming baguhin o ihinto ang App anumang oras, nang walang abiso at para sa anumang kadahilanan sa aming sariling pagpapasya, o wakasan o paghigpitan ang iyong pag-access sa App.