Podcast: Disenyo para sa Pagbabago sa Panlipunan

Ang disenyo ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng R&D ng MAF Lab at ngayon, binibigyan ka namin ng isang sulyap sa loob kung paano natutugunan ng disenyo ang direktang serbisyo sa MAF. Sa unang yugto ng aming podcast, makikilala mo ang UX Designer na si Miguel Castillo at maririnig ang kanyang paglalakbay sa pagbuo ng disenyo para sa pagbabago sa lipunan.

Podcast Episode 1

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog