Ang pagpapahiram ng 'peer-to-peer' ay pinuputol ang mga middlemen ng Wall Street

Grist"Ang Mission Asset Fund ay tulad ng isang pinansiyal na bersyon ng isang potluck na hapunan: Ang bawat tao ay nag-aambag ng isang bagay sa kanilang sarili, ngunit ang bawat indibidwal ay nakikinabang din mula sa dinadala ng iba sa mesa."

ni Isa Hopkins

BASAHIN PA

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2022 Mission Asset Fund. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Tagalog