Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Pagsingil sa publiko: Isang Pag-atake sa Lahat ng mga Imigrante

Ilang linggo na ang nakakalipas ang Department of Homeland Security (DHS) ay inihayag ang isang iminungkahing panuntunan na magbabago sa pagtingin ng gobyerno sa mga imigrante na gumamit o malamang na gumamit ng mga benepisyo sa publiko. Ang iminungkahing panuntunang ito ay magpapatupad ng mga labis na pamantayan para sa pagsusuri, tulad ng paggamit ng ulat sa kredito ng isang imigrante at puntos upang matukoy kung sila ay o maaaring maging isang "singil sa publiko." Upang mailagay ito sa pananaw, ang marka ng kredito na 640 (isang mas mababa sa average na marka ng FICO) ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pagtanggap at hindi pagtanggap ng isang berdeng card.

Ang ipinanukalang panuntunang naglalarawan sa mga halagang nakakalason sa Amerika na hindi kinikilala at igalang ang mga kontribusyon ng lahat ng mga imigrante anuman ang katayuan sa pananalapi.

Kung ipatupad, pahihirapan ng panuntunan para sa: 1) mga imigrante na kasalukuyang nasa labas ng at humihingi ng pahintulot sa Estados Unidos upang makatanggap ng isang visa; o 2) mga imigrante na nasa Estados Unidos at nag-aaplay upang maging isang ligal na permanenteng residente (o may hawak ng berdeng card) sa pamamagitan ng isang miyembro ng pamilya o kanilang pinagtatrabahuhan.

Sa batik ng iminungkahing panuntunan ay ang pagsisikap ng pamahalaang pederal na palawakin ang listahan ng mga programang tulong sa publiko isasaalang-alang iyon kapag sinusuri ang pagiging karapat-dapat ng isang imigrante upang ma-secure ang katayuan. Isinasaalang-alang lamang ng kasalukuyang patakaran sa pagsingil ng publiko ang tulong ng salapi at pangangalaga sa pangmatagalang pinondohan ng gobyerno ngunit palalawakin ito ng panukalang panuntunan upang maisama rin ang mga sumusunod na pangunahing programang pangkaligtasan sa lipunan: Supplemental Nutrisyon na Tulong sa Program (SNAP), hindi pang-emergency na Medicaid, Medicare Bahagi D, at Seksyon 8 na mga voucher sa pabahay.

Ito ay isang sadyang, masigasig na taktika na ginagamit ng administrasyon upang karagdagang pinsala sa mga mahihirap na pamilya ng imigrante sa Estados Unidos.

Bukod sa pagpapalawak ng kahulugan ng pagsingil sa publiko upang isama ang mga karagdagang programa sa tulong sa publiko, ang panukalang panuntunan ay maglalabas din ng mga pamantayang may maikling panig para sa mga opisyal ng US Citizenship and Immigration Services (USCIS) na isasaalang-alang kapag gumagawa ng mga pagpapasiya sa publiko.

Sa iminungkahing panuntunan, binabalangkas ng pamahalaang federal ang isang bagong threshold ng kita sa sambahayan na lubos na ginugusto ang mga imigrante na may kita sa sambahayan na higit sa 250 porsyento ng Federal Poverty Level (na, para sa isang pamilya ng apat, ay higit sa $62,000 taun-taon). Ang iminungkahing panuntunan ay mag-uutos din sa mga imigrante na ibunyag ang kanilang kasaysayan ng kredito at puntos bilang isang weighted factor ng kanilang katayuang pampinansyal. Ang pagpapalawak nito ng mga programang tulong sa publiko kasama ang pagtaas ng saklaw ng saklaw para sa mga kadahilanan, tulad ng katayuan sa pananalapi, ay parurusahan ang mga pamilyang imigrante na hindi mamamayan dahil sa kakulangan ng "sariling kakayahan", o sa madaling salita, para sa mababang kita.

Ang pinagbabatayan ng mensahe sa mga pamilyang imigrante ay kung ano ang pinaka-nakakabahala - pumili sa pagitan ng pagtanggap ng kritikal na tulong sa publiko para sa kalusugan at kagalingan mo at ng iyong pamilya o i-secure ang iyong katayuan sa imigrasyon sa hinaharap.

Ito ay isang malupit at hindi makatarungang dilemma upang magpataw sa mga pamilyang imigrante na may mababang kita. Ngunit ang katotohanan ng bagay ay, ang iminungkahing panuntunang ito ay hindi makakaapekto sa mga pamilyang imigrante na may mababang kita lamang. Nagdudulot na ito ng malawak na takot sa gitna lahat mga imigrante – kasama na ang kanilang mga anak na US Citizen.

Bilang isang hindi pangkalakal na sumusuporta sa mga imigrante, naiintindihan ng MAF ang kahalagahan ng seguridad sa pananalapi at pag-access sa ligtas at abot-kayang mga produktong pautang. Kinikilala namin ang katatagan at pagiging mahusay na ipinakita ng lahat ng mga imigrante sa Estados Unidos upang mapagtagumpayan ang mga hadlang sa pananalapi. Hindi lamang ang iminungkahing panuntunang ito na walang puso at hindi makatarungan, ngunit lumilikha ito ng mga hadlang sa paitaas na paggalaw para sa mga pamilyang may mababang kita at mga imigrante. Ito ay dinisenyo upang tanggihan ang mga pamilyang ito ng isang pagkakataon na umunlad.

Sa loob ng higit sa sampung taon ng pagsuporta sa libu-libong mga indibidwal na may mababang kita, upang malaman ang kanilang kredito, alam namin na ang kita at ulat sa kredito ng isang indibidwal ay hindi naglalarawan ng isang malinaw na larawan ng kanilang buong sitwasyong pampinansyal.

Ang MAF, tulad ng maraming iba pang mga nonprofit na direktang nagbibigay ng serbisyo, ay saksihan ang pinsala na iminungkahing panuntunan ng DHS na nauugnay sa pagsingil sa publiko ay magiging sanhi sa mga pamilyang imigrante. Ang iminungkahing panuntunang ito ay isang hindi makatao at maparusang pag-atake na sisira sa kalusugan at kagalingan ng mga mahihinang pamilya ng mga imigrante sa buong bansa.

Noong nakaraang Miyerkules, inilathala kamakailan ng DHS ang panukalang panuntunan nito sa Pederal na Rehistro, isang kilos na nagmamarka sa pagsisimula ng isang 60-araw na panahon ng komento ng publiko na magsasara sa Lunes, ika-10 ng Disyembre. Sa loob ng 60-araw na panahon ng komento ng publiko na ang aming pagkilos laban sa pagsingil sa publiko ay higit na mahalaga kaysa dati. 

Ang laban ay malayo sa tapos at ang oras upang kumilos ay ngayon!

Ang MAF ay nakatuon sa pagtataguyod para sa aming mga komunidad na imigrante at tutol sa mapanupil na iminungkahing batas na ito. Kung magpapasya ka bang gamitin ang iyong boses sa panahon ng panahon ng mga komento ng publiko o interesado kang malaman ang tungkol sa ang aming trabaho upang suportahan ang mga imigrante; hinihikayat namin kayong lahat na tumayo kasama kami bilang mga kakampi sa serbisyo sa patas at makatarungang paggamot ng lahat ng mga pamayanang imigrante.