Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Paglabas ng pahayag sa Public Charge: Isang hadlang sa Paitaas na Pagkilos para sa Mga Pamilyang Immigrant

Kamakailan ay nagsumite ang MAF ng pahayag sa ibaba laban sa ipinanukalang panuntunang paniningil sa publiko. Nais naming hikayatin kayong lahat na iparinig din ang inyong boses bago magsara ang panahon ng komento ng publiko sa ika-10 ng Disyembre. Ang Protecting Immigrant Families Coalition ay nagdisenyo ng isang portal ng puna sa online upang gawing mas madali ang proseso ng komento sa publiko.

Mahigpit na tinututulan ng Mission Asset Fund (MAF) ang panukalang panuntunan sa pampublikong singil dahil sa hindi maibabalik na pinsala na magkakaroon ng mga pamilyang imigrante sa buong lugar ang bansa. Sa loob ng higit sa sampung taon, sinusuportahan ng MAF ang libu-libong mga indibidwal na may mababang kita, pamilya, at mga imigrante makakuha ng access sa ligtas at abot-kayang mga produkto ng pautang. Habang nakabase kami sa San Francisco, CA ang mga programa at serbisyo ng aming nonprofit ay humantong sa positibong epekto sa mga pamayanan sa buong Amerika.

Bilang isang direktang tagapagbigay ng serbisyo, nasasaksihan na namin ang takot na ang iminungkahing panuntunang ito ay sanhi sa buhay ng aming mga kliyente; marami kanino ang mga imigranteng pamilya na gumagamit ng mga programa tulad ng CalFresh upang makatulong na mapanatili ang pagkain sa mesa. Sa Bay Area lamang, na kinabibilangan ng siyam na magkakaibang mga lalawigan, mayroong higit sa 440,400 mga hindi mamamayan sa mga pamilya na lumahok sa mga programang cash at noncash benefit na kasalukuyang isinasaalang-alang sa pagpapasiya ng panukalang batas sa publiko. Ang katotohanan ng bagay ay, ang iminungkahing panuntunang ito ay hindi makakaapekto sa mga pamilyang imigrante na mababa ang kita. Nagdudulot na ito ng malawak na takot sa lahat ng mga dayuhan – kasama na ang kanilang mga anak na US Citizen.

Dapat nating mailagay ang lahat ng ating pagsisikap na ma-maximize ang pagkakataon para sa lahat na umunlad sa ating bansa, anuman ang kanilang imigrasyon o katayuan sa pananalapi. Sa halip, ang iminungkahing panuntunang ito ay maglalahad ng mga pamantayang may maikling panig kapag gumagawa ng mga pagpapasiya sa publiko. Naiintindihan ng MAF ang kahalagahan ng seguridad sa pananalapi at alam namin na ang kita at ulat ng kredito ng isang indibidwal lamang ay hindi naglalarawan ng isang malinaw na larawan ng kanilang buong sitwasyong pampinansyal. Sa katunayan, sa loob ng 6 hanggang 12 buwan ng pagsisimula ng aming programa, halos ikalimang bahagi ng mga kliyente ng Lending Circles ng MAF ay nakaligtas sa mga marka ng subprime credit. Ipinapakita lamang nito na maraming iba't ibang mga kadahilanan na may papel sa pagtukoy ng mababang marka ng kredito ng isang tao at magiging hindi patas na isama ito bilang isang kadahilanan sa pagpapasya ng katayuan sa imigrasyon ng isang indibidwal.  

Kinikilala ng MAF ang katatagan at pagiging mahusay na ipinakita ng lahat ng mga imigrante sa Amerika upang mapagtagumpayan ang mga hadlang. Hindi lamang ang iminungkahing panuntunang ito na walang puso at hindi makatarungan, ngunit lumilikha ito ng mga hadlang sa paitaas na paggalaw para sa mga pamilyang imigrante. Ang mga iminungkahing pagbabago sa singil sa publiko ay lumihis mula sa itinatag na diwa ng Amerika. Ang mga imigrante ay at laging magpapatuloy na maging mahalaga sa tela ng ating mga pamayanan. Sa halip na yakapin at igalang ang magkakaibang pinagmulan ng lahat ng mga imigrante, ang iminungkahing panuntunang ito ay isang pagpapalawak ng mga patakaran na kontra-imigrante sa antas pederal na higit na nagpatuloy ng maling salaysay ng mga imigrante.  

Tulad ng maraming iba pang hindi direktang kita na mga nagbibigay ng serbisyo, nais ng MAF na matiyak na ang pangako ng ating bansa ay natutupad para sa lahat anuman ang kanilang pinagmulan o katayuang pampinansyal. Bilang matagal nang tagataguyod, hindi namin susuportahan ang isang patakaran na karagdagang pinsala sa mga mahihirap na pamilya ng imigrante sa Amerika. Sa pag-iisip ng kapakanan ng ating mga pamayanan at tagumpay ng ating bansa, hinihimok namin ang Kagawaran ng Homeland Security na bawiin ang mga ipinanukalang pagbabago sa batas ng paniningil ng publiko.

Sa pagkakaisa,

Mission Asset Fund (MAF)