RAPID RESPONSE INSIGHTS SERIES

Mga Aralin mula sa Mga Pamilyang Immigrant na Iniwan sa Federal relief

Halos magdamag, ang COVID-19 pandemya ay nabawasan ang buhay pampinansyal ng mga imigranteng pamilya. Sa walang kasalanan nilang sarili, milyon-milyong mga imigrante ang nawalan ng trabaho at kita na kanilang sinandigan upang masuportahan ang kanilang pamilya, pinilit silang maubusan kung anong kaunting pagtipid ang mayroon sila o ibigay ang kredito upang mabuhay lamang. Sa kanilang oras ng pinakamahalagang pangangailangan, ibinukod ng Kongreso ang 11 milyong mga imigrante at ang kanilang mga pamilya mula sa mga tseke ng pampasigla ng emerhensiya at isang kailangang-kailangan na lifeline sa pananalapi.

Sa pagsisikap na matulungan ang mga naiwan, inilunsad ng MAF ang Immigrant Families Fund (IFF) upang magbigay ng walang limitasyong cash bigyan sa mga taong hindi kasama sa federal relief. Mula nang ilunsad ang IFF noong Abril 2020, ang MAF ay nakatanggap ng higit sa 196,000 mga aplikasyon para sa suporta. Napuno ng mga kahilingan para sa tulong, nagdisenyo kami ng isang balangkas sa equity sa pananalapi upang matukoy kung sino ang maaaring makinabang nang higit sa isang isang beses na bigyan, na inuuna ang mga aplikante na may pinakamaliit na mapagkukunan ng kita at karamihan sa mga pinansiyal na kalakal. Sa pamamagitan ng paglalagay sa harap at sentro ng pinansyal na equity, ang MAF ay nagbigay ng 39,000 mga gawad sa mga pamilyang may pinakamalaking pangangailangan. *

Noong Oktubre 2020, nagsagawa ang survey ng MAF upang malaman kung paano nakaapekto ang pandemik at krisis sa ekonomiya sa mga naiwan, nangongolekta ng detalyadong impormasyon mula sa 11,677 na mga tatanggap ng bigyan. Ngayon, pagguhit sa kung ano ang pinakamalaking pambansang survey ng mga imigrante na naiwan sa lunas ng pederal, iniuulat namin ang malalim na pananakit sa pananakit na kinakaharap ng mga imigrante, ang mga estratehiyang ginagamit nila upang makayanan ang krisis, at ang gastos sa pagbubukod mula sa isang safety net na nagpapatuloy upang iwanan ang mga tao sa likod.

* Ang MAF ay patuloy na nagpapalabas ng mga gawad sa mga pamilyang imigrante nang paikot. Maaari mong subaybayan ang mga application at gawad na iginawad dito.

"Dahil sa corona nawala sa akin ang 100% ng aking kita at walang ideya kung paano ako magbabayad para sa aking renta o bayarin lalo na ngayong may isang buwan na naidagdag sa order ng tirahan-sa-bahay. Ang [bigay] na ito ay napakahalaga sa akin. Hindi lamang ito makakatulong sa akin sa pananalapi ngunit makakatulong din sa aking kalusugan sa emosyonal tulad ng alam kong isinasaalang-alang ako at hindi mahalaga ang aking ligal na katayuan. Naaapektuhan din ako ng virus na ito at ang ilang tulong ay lubhang kinakailangan upang magbayad ng renta ng mga singil sa pagkain o posibleng mga bayarin sa medikal dahil wala akong tulong ang pangangailangan na maghanap ng trabaho ay naging isang katotohanan at inilalagay ako sa isang mahina posisyon laban sa COVID 19. " - Fatima

Maibabahaging Pananaw

Webinar: Ang Pagwawasak sa Pananalapi ng Mga Pamilyang Immigrant sa Panahon ng COVID-19
Mga Pananaw #1: Epekto ng COVID-19 sa Mga Pamilya ng Imigrante
Mga Pananaw #2: Mahalagang Mga Patakaran - Isang Pagtingin sa mga Immigrant sa CA at TX
Mga Pananaw MULA SA SAN MATEO COUNTY IMMIGRANT RELIEF FUND

Ang MISSION ASSET FUND AY ISANG 501C3 ORGANIZATION

Copyright © 2021 Mission Asset Fund. Nakareserba ang Lahat ng Karapatan.

Tagalog