Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

RAPID RESPONSE INSIGHTS SERIES

Mga Aralin mula sa Mga Pamilyang Immigrant na Iniwan sa Federal relief

Halos magdamag, sinira ng pandemyang COVID-19 ang buhay pinansyal ng mga pamilyang imigrante. Sa hindi nila sariling kasalanan, milyun-milyong imigrante ang nawalan ng trabaho at pinagkakakitaan na kanilang pinagkakatiwalaan upang suportahan ang kanilang mga pamilya, na pinipilit silang ubusin ang kaunting ipon nila o palawigin ang utang para lamang mabuhay. Sa panahon ng kanilang pinakamalaking pangangailangan, hindi isinama ng Kongreso ang higit sa 11 milyong mga imigrante at kanilang mga pamilya mula sa mga pagsusuring pang-emergency na pampasigla at isang lubhang kailangan na financial lifeline.

Sa pagsisikap na tulungan ang mga naiwan, inilunsad ng MAF ang Immigrant Families Fund (IFF) upang magbigay ng walang limitasyong mga cash grant sa mga taong hindi kasama sa pederal na tulong. Mula nang ilunsad ang IFF noong Abril 2020, ang MAF ay nakatanggap ng mahigit 200,000 aplikasyon para sa suporta. Dahil sa labis na paghingi ng tulong, nagdisenyo kami ng a balangkas ng equity sa pananalapi upang matukoy kung sino ang higit na makikinabang mula sa isang beses na grant, na nagbibigay-priyoridad sa mga aplikante na may pinakamaliit na mapagkukunan ng kita at karamihan sa mga problema sa pananalapi. Sa pamamagitan ng paglalagay ng financial equity sa harap at sentro, ang MAF ay nagbigay ng 55,000 grant sa mga pamilyang may pinakamalaking pangangailangan.

Noong Oktubre 2020, nagsagawa ang survey ng MAF upang malaman kung paano nakaapekto ang pandemik at krisis sa ekonomiya sa mga naiwan, nangongolekta ng detalyadong impormasyon mula sa 11,677 na mga tatanggap ng bigyan. Ngayon, pagguhit sa kung ano ang pinakamalaking pambansang survey ng mga imigrante na naiwan sa lunas ng pederal, iniuulat namin ang malalim na pananakit sa pananakit na kinakaharap ng mga imigrante, ang mga estratehiyang ginagamit nila upang makayanan ang krisis, at ang gastos sa pagbubukod mula sa isang safety net na nagpapatuloy upang iwanan ang mga tao sa likod.

11.5M

ibinukod ang imigrante at mga miyembro ng pamilya

55,000

mga gawad sa mga imigrante

11,677

mga tugon sa survey

"Bilang isang hindi dokumentadong tao na nag-file ng aking mga buwis sa loob ng labindalawang taon, mahirap tanggapin na sa mga oras na nahihirapan kami, wala kaming matanggap na anumang pabalik." –Juan

Mga Insight sa Pondo ng Mga Pamilya ng Imigrante

Ang Pinansyal na Pagkasira ng mga Pamilyang Imigrante

Habang pinalawig ng Kongreso ang financial lifeline sa mga naghihirap na pamilya sa pamamagitan ng tatlong rounds ng stimulus checks, mahigit 11 milyong imigrante at kanilang mga pamilya ang hindi kasama sa lubhang kailangan na suporta. Sa maikling insight na ito, nakikita natin ang matinding sakit sa pananalapi na kinakaharap ng mga imigrante at ang halaga ng pagbubukod mula sa isang safety net na hindi idinisenyo para sa lahat.

Mahalaga ang Mga Patakaran: California v Texas

Habang ang California ay nagpatupad ng mga moratorium sa pabahay at mga utility upang tulungan ang mga taong nahaharap sa kahirapan sa pananalapi dahil sa COVID-19, nabigo ang Texas na magpatibay ng mga katulad na suporta sa pandemya sa antas ng estado. Sa maikling ito, nakikita natin kung paano nakatulong ang mga proteksyon ng consumer sa mga pamilya na maiwasan ang isang mas matarik na pagbagsak sa pananalapi, habang ang mga konserbatibong patakaran ng estado ay nag-iwan sa mga sambahayan na masugatan sa mas malaking pagbagsak sa pananalapi.

Ang Pangmatagalang Epekto ng COVID-19 sa mga Pamilyang Imigrante

Sa pagharap sa pagkawala ng kita at pag-alis sa tulong ng pederal na pandemya, ang mga pamilyang imigrante ay kailangang gumamit ng mga emerhensiyang diskarte sa pananalapi upang mabuhay sa panibagong araw. Sa maikling ito, binibigyang-liwanag namin kung paano magkakaroon ng pangmatagalang epekto ang pampinansyal na pagbagsak mula sa COVID-19 sa mga pamilyang imigrante na kinailangan na maghukay sa kanilang mga diskarte sa pagbuo ng kayamanan upang matugunan ang mga pangangailangan.

Mahalaga Ngunit Hindi Nakikita at Hindi Kasama

Dalawang taon sa pandemya, nakarinig kami ng mga kuwento tungkol sa paggaling kung saan ang karamihan sa mga Amerikano ay lumalabas na mas malakas sa pananalapi kaysa dati. Nawawala sa mga salaysay na ito ang mga karanasan ng milyun-milyong pamilyang imigrante na hindi kasama sa kaluwagan, marami ang nagpakita ng mahahalagang tungkulin, ngunit itinuring na hindi nakikita. Paano nakaligtas ang mga pamilyang imigrante sa pandemya? Paano natin sila matutulungang buuin muli ang kanilang buhay pinansyal?

“Nahuli ako sa renta at mga bayarin. Ako ay isang solong ina na nagpapalaki ng tatlong anak. Ang gawad na ito ay mahalaga sa akin dahil magkakaroon ako ng isang uri ng kaluwagan dahil alam kong may pera ako para ipambili ng pagkain ng aking mga anak at na sa maliit na pera ay masisimulan ko nang bayaran ang mga utang ko.” – Delsis

Mga Spotlight ng Komunidad

Pondo ng Tulong sa Imigrante ng San Mateo County

Sa pamamagitan ng pag-aalok ng equity-centered na kaluwagan, naabot ng MAF ang 1 sa 2 undocumented immigrant na pamilya sa San Mateo County, na nagpopondo ng higit sa 16,000 grant. Sa maikling ito, nakikita natin ang matinding pinsala sa pananalapi ng pandemya sa buhay ng mga pamilyang imigrante sa San Mateo𑁋isang pinsalang nagbabanta na gawing matarik na pataas na daan patungo sa pagbangon ang muling pagtatayo ng buhay pinansyal.

Mga Pamilyang Imigrante sa San Francisco

Para sa ilang imigrante na nawalan ng matatag na trabaho sa panahon ng COVID-19, nag-aalok ang gig work ng isang window ng pagkakataon upang i-navigate ang financial upheaval. Nakukuha ng survey ng post grant ng MAF kung paano binago ng COVID-19 ang job market para sa mga pamilyang imigrante sa San Francisco𑁋at kung paano nagkulang ang paglipat sa gig work sa pagtulong sa mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan.

"Hindi ako kailanman nahuli o may utang sa sinuman kaya't kapag nasa ganitong sitwasyon ako ay nararamdaman kong may ibang kumokontrol sa kahihinatnan ng aking buhay." –Jasmin

Mag-explore pa

Panoorin ang aming Webinar: Ibinukod at Hindi Nakikita

Sa gitna ng isang pandemya, milyon-milyong mahahalagang manggagawa ang hindi kasama sa tulong ng pederal. Habang nag-uulat ang mga media outlet tungkol sa mga silver lining ng COVID-19, ibang kuwento ang naririnig natin mula sa mga pamilyang naiwan.

Basahin ang Kwento ni Francisco: Lakas sa Panahon ng COVID-19

Palaging nagmamadali at nagsasakripisyo si Francisco para mapanatiling ligtas at matatag ang pananalapi ng kanyang pamilya. Ngunit nang maitatag ang utos ng shelter-in-place, bumaliktad ang kanyang mundo.

Alamin ang tungkol sa aming mga partnership

Ang isang komunidad ay nasa pinakamainam kapag ang mga kapitbahay ay nagpapakita sa makabuluhang paraan na may tiwala at paggalang sa isa't isa. Alamin ang tungkol sa kapangyarihan ng sama-samang pagkilos sa pagsasanay.