Chuyển đến nội dung chính

Truy cập vào các dịch vụ MAF

Kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ tài chính của chúng tôi

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các buổi hội thảo, huấn luyện tài chính trực tiếp hoặc đăng ký các khoản vay của chúng tôi. Nếu bạn cần kết nối với nhóm của chúng tôi để nhận hỗ trợ 1-1, tìm hiểu về các sản phẩm của chúng tôi hoặc khám phá MyMAF, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Nhiêu tai nguyên hơn

Hãy tiếp tục khám phá các lựa chọn thay thế để cải thiện chiến lược tiếp cận vốn của bạn và tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn trước thử thách này.

Buổi huấn luyện một-một

Đặt lịch hẹn huấn luyện tài chính

Tham gia Lending Circles

Tanda. Tố Tố. Paluwagan. Huệ. Nếu bạn đã từng tham gia một trong số này, thì bạn đã tham gia phiên bản Lending Circles! Tham gia với chúng tôi để tìm hiểu cách chương trình Lending Circles của MAF có thể giúp bạn tiết kiệm, xây dựng tín dụng và đạt được các mục tiêu tài chính với những người trong cộng đồng của bạn.

Lending Circles dành cho doanh nghiệp

Nhận một khoản vay nhỏ có lãi suất 0% để bắt đầu, điều hành hoặc phát triển doanh nghiệp của bạn.

Một cách dễ dàng để tìm thấy những gì bạn cần

4 tùy chọn khác nhau có thể giúp hiểu nhu cầu kinh doanh của bạn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Tiếp cận vốn cho doanh nghiệp của tôi

Khám phá các lựa chọn tài trợ để bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của bạn. Các bước đơn giản có thể giúp bạn tìm được nguồn vốn chính xác.

Tiếp cận giáo dục tài chính

Bạn có thể trực tiếp truy cập và tìm hiểu các nguồn tài nguyên khác nhau để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nội dung phù hợp cho bạn.

Truy cập vào tài nguyên doanh nghiệp

Kết nối với các nguồn lực có thể giúp bạn tiếp tục thực hiện ý tưởng kinh doanh hoặc thử thách kinh doanh tiếp theo của mình.