Chuyển đến nội dung chính

Access to capital to my business

Discover funding options to learn how to start or grow your business

Simples steps can help you to find the correct source of capital. If you think that you’re ready to achieve your next business goal, here you can find diverse options in capital and learn more about loan products.

More resources

Keep exploring alternatives to improve your strategy to access capital and learn more about how to prepare your business for this challenge.

One-on-one coaching session

Make an appointment for a coaching session

Basic business laws

Choáng ngợp bởi luật kinh doanh phức tạp? Trong phiên này, các chuyên gia pháp lý từ Ủy ban Luật sư về Quyền Dân sự (LCCRSF) sẽ giải thích các chủ đề pháp lý quan trọng mà bạn nên hiểu để đưa ra quyết định sáng suốt cho doanh nghiệp của mình.

Maximize banking for your business

Giữ tài chính cá nhân và kinh doanh riêng biệt sẽ giúp bạn luôn có tổ chức và bảo vệ chính mình. Tham gia phiên này để tìm hiểu về các lợi ích của tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và những gì cần thiết để tự mở tài khoản.

An easy way to find what you need

4 different options that can help to understand your business needs and be ready to face any challenge.

Access to financial education

You can directly access and learn different resources to achieve your financial goals. Tailored content for you.

Access to Business Resources

Connect with resources that can help you to keep moving forward with your business idea or your next business challenge.

Access to MAF services

Check out our financial products and services. Here you’ll find workshops, one-on-one financial coaching, or applying for our loans.

Vietnamese