Chuyển đến nội dung chính

Welcome to the Business Hub

Xây dựng một cách tốt hơn về phía trước

Answer the following questions to help you discover the right resources. This tool can help you navigate through resources and fantastic content. Based on your answers, you can unlock up-to-date information and new ideas to inspire your small business owner journey.

Một cách dễ dàng để tìm thấy những gì bạn cần

4 tùy chọn khác nhau có thể giúp hiểu nhu cầu kinh doanh của bạn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Tiếp cận vốn cho doanh nghiệp của tôi

Khám phá các lựa chọn tài trợ để bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của bạn. Các bước đơn giản có thể giúp bạn tìm được nguồn vốn chính xác.

Tiếp cận giáo dục tài chính

Bạn có thể trực tiếp truy cập và tìm hiểu các nguồn tài nguyên khác nhau để đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nội dung phù hợp cho bạn.

Truy cập vào tài nguyên doanh nghiệp

Kết nối với các nguồn lực có thể giúp bạn tiếp tục thực hiện ý tưởng kinh doanh hoặc thử thách kinh doanh tiếp theo của mình.

Truy cập vào các dịch vụ MAF

Kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ tài chính của chúng tôi. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các buổi hội thảo, huấn luyện tài chính trực tiếp hoặc đăng ký các khoản vay của chúng tôi.

Sự kiện

Định hướng chương trình: Lending Circles

27 Tháng Tư, 2023

10 AM Pacific Time in English with live interpretation in additional languages – Đăng ký ở đây
12:30 PM Pacific Time in Spanish – Đăng ký ở đây

Cafecito con MAF

27 Tháng Tư, 2023

24 Tháng Năm, 2023
6:30 PM Pacific Time – Đăng ký tiếng Anh / Đăng ký tiếng Tây Ban Nha
Vị trí: 3050 Berryessa Rd, San Jose, CA 95132

Định hướng chương trình: Lending Circles

27 Tháng Tư, 2023

10 AM Pacific Time in English with live interpretation in additional languages – Đăng ký ở đây
12:30 PM Pacific Time in Spanish – Đăng ký ở đây