Chuyển đến nội dung chính

Các hồ chứa tiền của Hoa Kỳ phát triển mạnh trong thời kỳ suy thoái

“Vì những câu lạc bộ này giúp mọi người tiêu tiền, họ có thể hoạt động giống như những gói kích thích tư nhân, nhỏ cho các nền kinh tế địa phương. Họ cũng khuyến khích kỷ luật tài chính và mức độ tín nhiệm – hai thuộc tính có ích trong các đơn xin vay thực tế ”.

bởi Tim Gaynor

ĐỌC THÊM

Ngân hàng không qua ngân hàng: Dịch vụ tài chính thay thế

Gama đã được học về các sản phẩm tài chính phức tạp. Nhưng khi cô ấy tìm kiếm một khoản trợ cấp từ Mission Asset Fund, cô ấy đã rất ngạc nhiên khi nhóm này đề xuất một phiên bản của hoạt động tài chính đơn giản, không chính thức của Mexico: vòng kết nối tiết kiệm và cho vay, điều mà Gama và các khách hàng của cô ấy đã biết về cả cuộc đời của họ ”.

bởi Matt Herrick

ĐỌC THÊM