Chuyển đến nội dung chính
Kỷ niệm

Lòng dũng cảm và sự kiên cường

Xuất hiện khi nó quan trọng

Khi chúng ta sắp kết thúc một năm đầy thử thách nữa, tôi đang suy ngẫm về khả năng phục hồi và lòng can đảm mà chúng ta thấy hàng ngày từ những người mà chúng ta phục vụ - những người thường bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị bỏ qua và bị lãng quên trong xã hội của chúng ta.

Tại MAF, chúng tôi sát cánh cùng các cộng đồng người nhập cư và thu nhập thấp, mang đến sự đồng cảm và thấu hiểu, chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ và rút ra sự khôn ngoan từ kinh nghiệm của họ để xác định cách chúng tôi có thể giúp đỡ tốt nhất khi họ cần nhất. Tôn trọng họ là ai và những thách thức họ gặp phải, chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ tài chính kịp thời và phù hợp với văn hóa để giúp khách hàng trở nên rõ ràng, năng động và thành công trong đời sống tài chính của họ.

Đây là cách chúng tôi thể hiện khi vấn đề quan trọng xảy ra, giúp đỡ mọi người khi họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào sắp tới. Đối với một số người, những thách thức này có thể là đặt thức ăn lên bàn, trả tiền thuê nhà vào cuối tháng hoặc đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Nếu không có sự hỗ trợ, chúng tôi biết rằng những thách thức trong cuộc sống hàng ngày có thể cản trở hoặc làm chệch hướng các gia đình tiến về phía trước.

Chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi không thể hoàn thành công việc này một mình. Chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ của bạn để giúp chúng tôi làm được nhiều hơn cho những người chúng tôi phục vụ.

Cùng nhau, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa. Tham gia với chúng tôi. 


Giúp đỡ các gia đình tiến về phía trước.

Mission Asset Fund là tổ chức được miễn thuế theo mục 501(c)(3) có Mã số thuế liên bang: 20-8993652. Khoản quyên góp của bạn được khấu trừ thuế theo hướng dẫn của luật pháp Hoa Kỳ. Không có hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp để đổi lấy sự đóng góp này.

Để yêu cầu một khoản đóng góp như một khoản khấu trừ vào thuế Hoa Kỳ của bạn, vui lòng giữ biên lai đóng góp qua email làm hồ sơ chính thức của bạn.