Chuyển đến nội dung chính

Chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp về tài chính


Cách bạn có thể ngăn tình huống khẩn cấp liên quan đến nhập cư trở thành vấn đề tài chính

 Việc giam giữ và trục xuất có thể có tác động rất lớn đến tài chính của một gia đình. Điều gì xảy ra với một chiếc xe hơi, căn hộ hoặc tiền trong tài khoản séc?

Kế hoạch hành động khẩn cấp tài chính cho người nhập cư

Tài nguyên mới này là một công cụ định hướng hành động cung cấp những lời khuyên cụ thể để giúp các gia đình lập kế hoạch trước và giữ tiền và đồ đạc của họ an toàn trong trường hợp khẩn cấp về nhập cư. Các chủ đề bao gồm:

  • Bảo vệ tiền của bạn: Các bước đơn giản để giữ tiền của bạn an toàn và có thể truy cập - từ thiết lập tài khoản trực tuyến đến thanh toán hóa đơn tự động
  • Bảo vệ đồ đạc của bạn: Làm thế nào để dự trữ đồ đạc của bạn, tại sao phải cân nhắc mua bảo hiểm và cách lập kế hoạch cho tất cả đồ đạc của bạn
  • Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp: Mẹo giúp bạn đặt mục tiêu tiết kiệm, bảo vệ thẻ tín dụng hoặc thiết lập chiến dịch huy động vốn cộng đồng
  • Tạo một kế hoạch hành động: Mỗi phần bao gồm danh sách kiểm tra và các mẫu, vì vậy bạn sẽ biết chính xác những gì cần làm để chuẩn bị

Hội thảo trên web và phiên thông tin

Phiên thông tin là những cơ hội tuyệt vời để nhân viên tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức hoặc chính phủ tiếp cận với hướng dẫn, được đào tạo về cách triển khai nội dung và bắt đầu chia sẻ với cộng đồng. Nếu bạn muốn mời một nhân viên của chúng tôi làm diễn giả, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ marketing@missionassetfund.org.

Trên các phương tiện truyền thông