Chuyển đến nội dung chính

Rào cản vô hình: Điều hướng các Dịch vụ Tài chính bằng ITIN

Bối cảnh tài chính của Mỹ đang rải rác với những rào cản vô hình. Những rào cản này có nhiều hình thức, bao gồm điểm tín dụng, tài khoản ngân hàng và các yêu cầu nhận dạng. Đối với hàng triệu người ở đất nước này, rào cản vô hình đó là Mã số nhận dạng người nộp thuế cá nhân hoặc ITIN. ITIN là các số có chín chữ số được cấp cho những người nộp thuế nhưng không đủ điều kiện nhận Số An sinh Xã hội (SSN). Chúng được cấp cho nhiều đối tượng, bao gồm các nhà đầu tư quốc tế, sinh viên và vợ / chồng ở Hoa Kỳ theo thị thực và người nhập cư. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành hơn 23 triệu ITIN trong thập kỷ qua. Riêng trong năm 2015, hơn 4,3 triệu người đã nộp thuế với tổng số ITIN trên $13,7 tỷ đồng.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài chính coi SSN là hình thức nhận dạng duy nhất được chấp nhận. Không có quy định ngân hàng nào nói rằng SSN là cần thiết hoặc hình thức nhận dạng duy nhất được chấp nhận. Nhưng trên thực tế, những yêu cầu mặc định này trở thành rào cản đối với việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, gửi một thông điệp rõ ràng đến cộng đồng: Nếu bạn không có SSN, vui lòng không đăng ký.

Tại MAF, chúng tôi phục vụ nhiều người mà các tổ chức tài chính chính thống bỏ qua, bao gồm cả những người đăng ký dịch vụ tài chính bằng ITIN. Trong báo cáo thử nghiệm này, chúng tôi đang tiếp cận tập dữ liệu khách hàng phong phú của mình để hiểu cách khách hàng sử dụng ITIN điều hướng cuộc sống tài chính của họ. Mặc dù không phải là một mẫu quốc gia, nhưng phân tích của chúng tôi nâng cao những hiểu biết quan trọng cho các nhà cung cấp, những người ủng hộ và hoạch định chính sách.