Chuyển đến nội dung chính

Giáo dục tài chính MyMAF mới về tự kinh doanh

Các khách hàng của MAF thường chuyển sang chiến lược sáng tạo để quản lý đời sống tài chính của họ; phải đối mặt với những rào cản trong việc tiếp cận các cơ hội thu nhập chính thức, khách hàng của chúng tôi luôn đổi mới. Một trong những chiến lược mà chúng tôi đã thấy là tự kinh doanh: 31% khách hàng của chúng tôi được xác định là tự doanh, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc nhà thầu. Hơn nữa, chúng tôi đã nghe từ các khách hàng DACA của chúng tôi rằng họ phải đối mặt với những rào cản trong việc tiếp cận cơ hội việc làm chính thức. Tự kinh doanh cho phép các cá nhân tận dụng thế mạnh của họ để vượt qua một số rào cản này.

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành một tính năng mới trong MyMAF để hỗ trợ khách hàng trong hành trình hướng tới việc tự kinh doanh. 

Vào tháng 9, MAF Lab đã ra mắt một mô-đun nội dung giáo dục mới trong ứng dụng MyMAF có tên là Làm thế nào để tự kinh doanh - cùng với sự ra mắt của Chương trình cho vay lãi suất 0% mới của MAF để giúp mọi người chính thức hóa việc tự kinh doanh thành một LLC. Tính năng và chương trình sản phẩm mới này đều là những phần quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn của MAF nhằm hỗ trợ những đổi mới mà khách hàng của chúng tôi phát triển nhằm điều hướng cuộc sống tài chính của họ và chính thức hóa hoạt động kinh doanh của họ để tạo ra thu nhập ổn định.

MyMAF's Làm thế nào để tự kinh doanh mô-đun kết hợp giáo dục với các công cụ để thực hiện hành động.

Mô-đun mới bao gồm tất cả các khía cạnh của việc bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, bao gồm thiết lập tầm nhìn cho việc tự kinh doanh, xây dựng mô hình kinh doanh, chính thức hóa việc tự kinh doanh thông qua các LLC và quản lý thời gian với tư cách là một doanh nhân. Đây là mô-đun nội dung giáo dục tài chính thứ tư có sẵn trong ứng dụng, bổ sung vào các mô-đun về tín dụng, tiết kiệm và chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp.

Nhân viên nội bộ của chúng tôi đã viết nội dung xây dựng dựa trên kiến thức chuyên môn của họ trong việc hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp. Chúng tôi cũng tìm kiếm phản hồi từ các đồng nghiệp của mình tại các tổ chức phi lợi nhuận, những người cũng nỗ lực tương tự để hỗ trợ các doanh nhân. Tương tự như các mô-đun giáo dục tài chính khác của MyMAF, Làm thế nào để tự kinh doanh kết hợp nội dung của chuyên gia với các mục hành động và tài nguyên được đề xuất để cung cấp cho các cá nhân những công cụ hữu hình để bắt đầu.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ sự sáng tạo của khách hàng để tạo ra các giải pháp thu nhập bền vững.