Chuyển đến nội dung chính

Podcast: Thiết kế cho Thay đổi Xã hội

Thiết kế là một phần không thể thiếu trong quy trình R & D của MAF Lab và hôm nay, chúng tôi cung cấp cho bạn cái nhìn sâu hơn về cách thiết kế đáp ứng dịch vụ trực tiếp tại MAF. Trong tập đầu tiên của podcast của chúng tôi, bạn sẽ được gặp Nhà thiết kế UX Miguel Castillo và nghe hành trình phát triển thiết kế vì sự thay đổi xã hội của anh ấy.

Podcast Tập 1