Chuyển đến nội dung chính

Phản ứng với cơ quan thực thi nhập cư

Đối với những người trong cộng đồng nhập cư, nhiều báo cáo về các cuộc đột kích của các quan chức thực thi có thể làm tăng cảm giác sợ hãi. Nhưng những người trong cộng đồng nhập cư có thể lấy các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho tài sản và đồ dùng của mình. Mohan Kanungo, giám đốc chương trình & sự tham gia tại Mission Asset Fund, khuyến khích các cá nhân được giáo dục nhiều hơn về “cách bảo vệ tiền của bạn, cách bảo vệ đồ đạc của bạn, và lập và kế hoạch khẩn cấp”.

Kanungo nói: “Các trường hợp khẩn cấp liên quan đến nhập cư có thể có tác động đáng kể đến túi tiền.

Ví dụ, Kanungo cho biết, chi phí trung bình trên toàn quốc của một trái phiếu bảo lãnh là khoảng $10.000. Ngoài ra, việc có đại diện pháp lý trong các phiên điều trần về trái phiếu này có thể trung bình từ $3-5.000. Chuyển giao quyền giám hộ là khoảng $2-4.000, và ngoài những chi phí vốn đã cao này, các cá nhân tham gia vào quá trình này cũng phải xem xét các khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng khác.

bởi Jessica Lim

ĐỌC THÊM