Chuyển đến nội dung chính

Chi phí của các cuộc đàn áp nhập cư

Kể từ khi Donald Trump trở thành tổng thống, gia đình đã tiết kiệm cho một thứ mà ông nói rằng ông hy vọng sẽ không bao giờ thành hiện thực: giam giữ và có thể bị trục xuất vì nhập cư bất hợp pháp vào đất nước.

bởi Hannah Knowles

ĐỌC THÊM