Chuyển đến nội dung chính

Tại sao nền kinh tế của chúng ta cần có điểm tín dụng bao gồm

forbes_resizedlogo“Hàng triệu người Mỹ bị khóa khỏi thị trường tín dụng chi phí thấp đơn giản vì họ không có điểm tín dụng. Đó là hàng triệu người tiêu dùng không thể đủ điều kiện vay ngay cả khi họ có khả năng trả nợ ”.

bởi Jose Quinonez

ĐỌC THÊM