Chuyển đến nội dung chính

Công bằng và hòa nhập vào nền kinh tế công nghệ

José Quiñonez nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc trao quyền trực tiếp cho những người nhập cư nghèo có tài chính, ngôn ngữ và mối quan hệ gia đình trải dài qua các biên giới và văn hóa quốc gia.

bởi MasterCard và New Deeply

ĐỌC THÊM