Chuyển đến nội dung chính

Lending Circles: Giúp người nhập cư nhận được tín dụng

PRI Square“Có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng cũng mang lại những điều cơ bản, như khả năng kiếm lãi và viết séc. Tham gia ngân hàng hoặc rút thẻ tín dụng cũng có thể có nghĩa là tránh các khoản vay ngắn hạn, điều mà nhiều người nhập cư nghèo hiện đang làm. Các khoản vay này có thể tính lãi suất cắt cổ trên 100 phần trăm, hoặc hơn. "

bởi Jason Margolis

ĐỌC THÊM

Vietnamese