Chuyển đến nội dung chính

Lending Circles mở đường cho quyền công dân

photo-e1396483337626
Robert Annibale, người đứng đầu phát triển cộng đồng và tài chính vi mô của Citi, một người ủng hộ từ thiện của MAF, cho biết: “Chúng tôi thực sự đang suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cải cách nhập cư. Bất kể khi nào và dưới hình thức nào, Quốc hội tìm ra cách cho những người nhập cư không có giấy tờ một con đường trở thành công dân, con đường này có thể sẽ phức tạp và tốn kém. Các vòng kết nối cho vay dựa vào cộng đồng có thể là một cách để chuyển những người nộp đơn đủ điều kiện sang cuộc sống ở Mỹ đồng thời xây dựng năng lực tài chính của họ. "

bởi Sophie Quinton

ĐỌC THÊM