Chuyển đến nội dung chính

Mission Asset Fund và Tài chính cơ sở

” Gần đây, bạn có thể đã đọc rất nhiều về San Francisco bị tàn phá bởi quá trình nông thôn hóa và bất bình đẳng kinh tế. Nhưng một số sáng kiến cơ sở đổi mới đang làm cho các gia đình và khu dân cư nhập cư linh hoạt hơn về kinh tế, bằng cách giúp họ một tay, hay đúng hơn là cho họ vay một số tiền và giúp họ theo đuổi ước mơ của mình. Mission Asset Fund đã làm việc với cộng đồng người Latinh ở San Francisco để cung cấp cho mọi người quyền truy cập vào các khoản vay miễn phí, dựa trên một hệ thống truyền thống của vòng kết nối cho vay, còn được gọi là tandas. ”

bởi Michelle Chen

ĐỌC THÊM