Chuyển đến nội dung chính

Tại sao chúng ta không nên bỏ qua các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng

Bạn đã bao giờ chứng kiến một sự kiện và sau đó nhìn thấy nó được viết theo cách mâu thuẫn trực tiếp với trải nghiệm của bạn? Là ba người đã chứng kiến cận cảnh Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng khi nó bắt đầu hoạt động sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, chúng tôi đang có cảm giác đó khi các nhà lập pháp trong Quốc hội hợp lý hóa đề xuất của họ về việc loại bỏ cơ quan này.

bởi Prentiss Cox, José Quiñonez và William Bynum

ĐỌC THÊM