Chuyển đến nội dung chính

Các nhà làm luật bảo vệ người lao động không có giấy tờ

Những luận điệu chống người nhập cư đã dẫn đến nỗi sợ hãi có thể sờ thấy ở những người nhập cư, những người hiện có thể đang đưa ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi đó. Nó cũng có thể có tác động lạnh đến chi tiêu của người tiêu dùng.

“Mọi người không mua nhà. Họ không xây dựng công việc kinh doanh của mình, ”Mohan Kanungo, giám đốc chương trình và sự tham gia của MAF.

MAF gần đây đã phát hành một Kế hoạch hành động khẩn cấp tài chính cho người nhập cư, cung cấp cho các gia đình và chủ doanh nghiệp những lời khuyên thiết thực về cách bảo vệ tài sản của họ trong những thời điểm không chắc chắn.

bởi Elena Shore

ĐỌC THÊM