Chuyển đến nội dung chính

Một trần kính mới

photo-e1396483337626

Các doanh nhân xã hội kết hợp giữa hiểu biết kinh doanh với sứ mệnh công đang tạo ra các phương tiện mới để đáp ứng các mục tiêu cũ. Những nhà đổi mới này đến từ Sứ mệnh Tiếp tục (giúp các cựu chiến binh tái hòa nhập xã hội thông qua dịch vụ), với “Lending Circles” của Mission Asset Fund, đang giúp những người nhập cư hòa nhập vào Khu vực Vịnh San Francisco, đến trường trung học / cao đẳng cộng đồng / đào tạo nghề kết hợp đang thúc đẩy một bộ phận học sinh đa số là thiểu số tại Học viện Alamo của San Antonio.

bởi Ronald Brownstein

ĐỌC THÊM