Chuyển đến nội dung chính

Cho vay 'ngang hàng' cắt đứt những người trung gian ở Phố Wall

Grist“Mission Asset Fund giống như một phiên bản tài chính của một bữa tối ngu ngốc: Mọi người đều đóng góp một thứ gì đó của riêng mình, nhưng mỗi cá nhân cũng được hưởng lợi từ những gì mọi người khác mang đến cho bàn ăn.”

bởi Isa Hopkins

ĐỌC THÊM