Chuyển đến nội dung chính

Làm việc không có giấy tờ

Nỗi sợ hãi của người nhập cư có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.

“Mọi người không mua nhà. Họ không xây dựng công việc kinh doanh của mình, ”Mohan Kanungo, giám đốc chương trình và sự tham gia của Mission Asset Fund cho biết. “Và điều đó chắc chắn có tác động lớn mà tôi nghĩ vẫn còn phải xem để chúng tôi định lượng.”

bởi Elena Shore

ĐỌC THÊM