Chuyển đến nội dung chính

Bản công bố phí công khai: Rào cản đối với khả năng di chuyển lên cho các gia đình nhập cư

MAF gần đây đã đệ trình tuyên bố dưới đây chống lại quy tắc tính phí công được đề xuất. Chúng tôi muốn khuyến khích tất cả các bạn cũng nên lắng nghe tiếng nói của mình trước khi thời gian bình luận công khai kết thúc vào ngày 10 tháng 12. Liên minh Bảo vệ Gia đình Nhập cư đã thiết kế một cổng bình luận trực tuyến để làm cho quá trình bình luận công khai dễ dàng hơn.

Mission Asset Fund (MAF) phản đối mạnh mẽ quy tắc tính phí công cộng được đề xuất vì tác hại không thể đảo ngược mà nó sẽ gây ra cho các gia đình nhập cư trên khắp quốc gia. Trong hơn mười năm, MAF đã hỗ trợ hàng nghìn cá nhân, gia đình và người nhập cư có thu nhập thấp được tiếp cận với các sản phẩm cho vay an toàn và hợp túi tiền. Trong khi chúng tôi có trụ sở tại San Francisco, CA, các chương trình và dịch vụ của tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi đã dẫn đến tác động tích cực trong các cộng đồng trên khắp nước Mỹ.

Là một nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, chúng tôi đã chứng kiến nỗi sợ hãi mà quy tắc đề xuất này gây ra trong cuộc sống của khách hàng của chúng tôi; nhiều người là gia đình nhập cư sử dụng các chương trình như CalFresh để giúp giữ thức ăn trên bàn. Chỉ riêng trong Vùng Vịnh, bao gồm chín quận khác nhau, có hơn 440.400 người không phải là công dân trong các gia đình tham gia vào các chương trình phúc lợi bằng tiền mặt và không tiền mặt hiện đang được xem xét trong quyết định phí công của quy tắc được đề xuất. Thực tế của vấn đề là, quy tắc được đề xuất này sẽ không ảnh hưởng riêng đến các gia đình nhập cư có thu nhập thấp. Nó đã gây ra nỗi sợ hãi lan rộng trong tất cả những người nhập cư - bao gồm cả con cái là Công dân Hoa Kỳ của họ.

Chúng ta nên nỗ lực hết mình để tối đa hóa cơ hội cho tất cả mọi người phát triển ở đất nước của chúng ta, bất kể tình trạng nhập cư hay tài chính của họ. Thay vào đó, quy tắc được đề xuất này sẽ đưa ra các tiêu chuẩn ngắn hạn khi đưa ra các quyết định về phí công. MAF hiểu tầm quan trọng của an ninh tài chính và chúng tôi biết rằng chỉ báo cáo thu nhập và tín dụng của một cá nhân không mô tả một bức tranh rõ ràng về toàn bộ tình hình tài chính của họ. Trên thực tế, trong vòng 6 đến 12 tháng kể từ khi bắt đầu chương trình của chúng tôi, gần 1/5 khách hàng Lending Circles của MAF có thể thoát khỏi điểm tín dụng dưới chuẩn. Điều này chỉ cho thấy rằng có nhiều yếu tố khác nhau đóng vai trò quyết định điểm tín dụng thấp của một người nào đó và sẽ không công bằng nếu đưa nó làm yếu tố quyết định tình trạng nhập cư của một cá nhân.  

MAF công nhận khả năng phục hồi và sự tháo vát của tất cả những người nhập cư ở Mỹ để vượt qua các rào cản. Quy tắc đề xuất này không chỉ vô tâm và bất công mà còn tạo ra rào cản đối với việc đi lên của các gia đình nhập cư. Những thay đổi được đề xuất đối với phí công đã đi chệch khỏi tinh thần sáng lập của Hoa Kỳ. Những người nhập cư đang và sẽ luôn đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc cộng đồng của chúng ta. Thay vì chấp nhận và tôn trọng nguồn gốc đa dạng của tất cả những người nhập cư, quy tắc được đề xuất này là sự mở rộng của các chính sách chống nhập cư ở cấp liên bang, vốn tiếp tục duy trì một câu chuyện sai lệch về người nhập cư.  

Giống như nhiều nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp phi lợi nhuận khác, MAF muốn đảm bảo rằng lời hứa của đất nước chúng tôi được thực hiện cho tất cả mọi người bất kể nguồn gốc hay tình trạng tài chính của họ. Là những người ủng hộ lâu năm, chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ chính sách gây hại thêm cho các gia đình nhập cư dễ bị tổn thương ở Mỹ. Với sự thịnh vượng của cộng đồng và sự thành công của quốc gia, chúng tôi kêu gọi Bộ An ninh Nội địa rút lại những thay đổi được đề xuất đối với quy tắc tính phí công cộng.

Đoàn kết,

Mission Asset Fund (MAF)