Chuyển đến nội dung chính

Mở hiện tại

Tọa lạc tại một khu phố sôi động và đa dạng về văn hóa ở San Francisco, MAF thu hút những người sáng giá và tài năng được định hướng để tạo ra sự thay đổi xã hội có thể mở rộng và bền vững. Chúng tôi được gắn kết với nhau bởi niềm đam mê đón nhận công nghệ và sự sáng tạo để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.